Hoogtepunten plenaire vergadering: herstelfonds, noodplan EU-begroting, traceer-apps 

 
 
Hoogtepunten plenaire sessie  

EP-leden eisen tijdens de plenaire sessie van mei een herstelpakket van €2 biljoen euro om de schade van de Covid-19-pandemie te beperken.

Covid-19

Herstelfonds

Het Parlement eist een herstelfonds van €2 biljoen euro om de Europese economie te ondersteunen in de nasleep van de Covid-19-pandemie. In een resolutie die vrijdag werd aangenomen, zeiden EP-leden dat fondsen voornamelijk via subsidies moeten worden uitbetaald en waarschuwden de Europese Commissie tegen misleidende cijfers.

Noodplan voor EU-begroting

EP-leden willen dat de Commissie een noodplan voorstelt om de continuïteit van EU-financiering te garanderen in geval dat de volgende EU-meerjarenbegroting tegen 1 januari 2021 niet klaar is. Het idee achter de resolutie die op woensdag werd aangenomen is het creëren van een vangnet om het stilvallen van EU-programma’s te voorkomen voor mensen en organisaties die EU-financiering ontvangen.

Traceer-apps


Traceer-apps die gebruikt worden om de verspreiding van het coronavirus onder controle te houden, moeten privacy respecteren en het gebruik van persoonlijke data beperken tot een minimum en voor een korte periode, benadrukten EP-leden tijdens een debat op donderdag.

Vaccins en behandelingen

EP-leden bespraken op donderdag hoe ze de ontwikkeling van een vaccin en geneesmiddelen voor een Covid-19-behandeling kunnen versnellen, met de nadruk dat deze voor iedereen beschikbaar moeten zijn.

Hongarije

EP-leden sporen de Commissie en de Raad aan om democratie en de rechtstaat te beschermen in Hongarije. In een debat op donderdag, benadrukten vele leden dat noodmaatregelen van het land tegen het coronavirus niet in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving.

Vervoer

Het Parlement keurde op vrijdag maatregelen goed om de voorschriften voor de transportsector te versoepelen – inclusief voor luchtvaart-, scheepvaart- en spoorwegmaatschappijen - om de impact van de pandemie op de sector te verlichten.Andere onderwerpen

Nieuwe regels rond bandenetikettering die woensdag werden goedgekeurd, geven consumenten de mogelijkheid om een geïnformeerde keuze te maken wanneer ze banden kopen, gebaseerd op brandstofverbruik, grip op een nat wegdek en geluidsniveau.

Het Parlement keurde op woensdag veiligheidsnormen goed voor het hergebruik van water in de landbouw. De regels zullen mensen en het milieu beschermen en watertekort helpen voorkomen.

In een reeks stemmingen heeft het Parlement de uitvoering van de 2018 EU-begroting van de meeste EU-instellingen en agentschappen goedgekeurd. EP-leden hebben daarentegen de goedkeuring uitgesteld van de rekeningen van de Raad - omdat ze niet alle gevraagde informatie gekregen hadden - en van het Europees Economisch en Sociaal Comité - om ze meer tijd te geven om beweringen rond intimidatie aan te pakken.