Op de agenda: Duits voorzitterschap, strategie gezondheidszorg, wegvervoer 

 
 

Bondskanselier Angela Merkel zal de prioriteiten van het Duitse voorzitterschap bespreken met EP-leden tijdens de plenaire sessie. Ook op de agenda: begroting, gezondheid en wegvervoer.

In de aanloop naar de EU-top op 17 juli, zullen EP-leden op woensdag hun standpunt verduidelijken over de EU-meerjarenbegroting voor 2021-2027 en het herstelplan in een debat met voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen.

Duitsland nam op 1 juli het voorzitterschap van Raad van de EU over met het motto “Samen voor het herstel van Europa” en bondskanselier Merkel zal op woensdag in de plenaire sessie aanwezig zijn om de strategie en doelstellingen van Duitsland voor de komende 6 maanden te bespreken. De focus zal voornamelijk liggen op het economische herstel volgend op de coronapandemie.

Het Europees Parlement vroeg in mei een autonoom Europees gezondheidsprogramma, met de oprichting van EU4Health als resultaat. EP-leden zullen de tekortkomingen in het volksgezondheidsbeleid bespreken die de Covid-19-crisis heeft aangetoond en hoe we ons beter kunnen voorbereiden op toekomstige uitdagingen.

Nieuwe regels om de werkomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs te verbeteren staan woensdag op de agenda.

Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn in overeenstemming met de Green Deal, zullen EP-leden betere oplossingen vragen voor opslag van hernieuwbare energie en aangepaste richtlijnen voor de financiering van energieprojecten.


In de commissies


De commissie regionale ontwikkeling (REGI) zal op maandag stemmen over de oprichting van het fonds voor een rechtvaardige transitie, één van de voornaamste bronnen om de transitie naar een groene economie te financieren.


De commissie juridische zaken (JURI) zal op dinsdag stemmen over de nieuwe regels rond collectieve schadevergoeding, zodat consumenten die slachtoffer waren van dezelfde inbreuk een bedrijf als een groep kunnen aanklagen, onafhankelijk van waar ze wonen.


Ideeën voor een nieuwe wereld


Op maandag zal de voorzitter van het Parlement David Sassoli beginnen aan een reeks van gesprekken met onder andere filosofen, culturele figuren en vertegenwoordigers van de burgersamenleving. Hij zal onder meer Franse filosoof en socioloog Edgar Morin en Italiaans schrijver, essayist en scenarioschrijver Robert Saviano ontvangen om ‘Europa, een nieuw paradigma’ te bespreken.