Op de agenda: meerjarenbegroting, mensenrechten 

 
 
EP-leden hebben een drukke week voor de boeg  

Het Europees Parlement hervat zijn activiteiten met gesprekken over de meerjarenbegroting, mensenrechten en Covid-19.

De begrotingscommissie (BUDG) zal op dinsdag de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting bespreken, de hervorming van de eigen bronnen van inkomsten van de EU en het Covid-19-herstelplan.


De milieucommissie (ENVI) krijgt op woensdag geactualiseerde informatie over Covid-19 van de Directeur van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding, Dr. Andrea Ammon. EP-leden zullen stemmen over het EU-mechanisme voor civiele bescherming, dat geholpen heeft om een gezamenlijke voorraad van medisch materieel te voorzien (zoals bijvoorbeeld beademingsmachines) als deel van de EU-respons op de coronapandemie.


Op maandag zullen de EP-leden van de subcommissie mensenrechten (DROI) de mensenrechtensituatie in het Democratische Republiek Congo bespreken met Dr. Denis Mukwege, winnaar van de 2014 Sacharovprijs en de 2018 Nobelprijs voor de Vrede. Dr. Mukwege heeft doodsbedreigingen gekregen na zijn veroordeling van schendingen van mensenrechten, van seksueel geweld tegen vrouwen en van de meest recente reeks moorden in zijn land.


Op woensdag zal de commissie burgerlijke vrijheden stemmen over een rapport voor de uitvoering van nationale strategieën voor integratie van de Roma, met als doel om negatieve houdingen te bestrijden tegen mensen met een Roma-achtergrond in Europa.


Op donderdag zal de commissie interne markt en consumentenbescherming de mogelijkheden en uitdagingen bespreken die nieuwe technologieën bieden, inclusief kunstmatige intelligentie en de EU-regularisatie ervan.


Om mensen bewust te maken over kanker bij kinderen, zal het Europees Parlement deelnemen aan de Maand voor Bewustwording van Kinderkanker, door het gebouw in Brussel tijdens de eerste week van September met goud te verlichten. De bestrijding van deze ziekte is een prioriteit voor de EU en daarom richtte het Europees Parlement in juni de bijzondere commissie kankerbestrijding op.