Op de agenda deze week: EU-begroting, klimaatwet en Covid-19 

 
 
De week van 7 tot 11 september 2020  

Onderhandelingen EU-begroting, Covid-19-vaccins en de stemming over de klimaatwet staan deze week op de agenda van het Parlement.

Onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting en het herstelfonds tussen het Parlement, de Commissie en de Raad gaan verder op maandag en vrijdag.


Op vrijdag zal de commissie milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) haar laatste stemming houden over hoe de EU tegen 2050 met een bindende wet klimaatneutraal kan worden en de tussentijdse doelstelling voor 2030 kan halen.


De ENVI-commissie zal op maandag bespreken hoe men overal gelijke toegang tot betaalbare en veilige Covid-19-vaccins kan verzekeren voor iedereen die het nodig heeft.


Op maandag zal ook de commissie regionale ontwikkeling haar laatste stem uitbrengen over het voorgestelde REACT-EU-pakket. Het pakket omvat €55 miljard aan bijkomende financiering voor crisisherstel en een groen, digitaal en solide herstel van de economie.


Op maandag zal de subcommissie mensenrechten de situatie in Belarus bespreken na de omstreden presidentsverkiezingen van 9 augustus.