Hoogtepunten plenaire vergadering: veranderingen in de Commissie, EU-begroting en klimaatwet 

 
 

EP-leden stemden over veranderingen in de Commissie, ambitieuze klimaatdoelstellingen, en bespraken de rechtstaat in lidstaten tijdens de eerste plenaire sessie van oktober in Brussel.

Tijdens een stemming op woensdag, keurde het Parlement de benoeming goed van Mairead McGuinness als Eurocommissaris voor financiële diensten, financiële stabiliteit en de kapitaalmarktenunie. Ze steunden ook de portefeuillewijziging van uitvoerend vicevoorzitter Valdis Dombrovskis om ook de verantwoordelijkheid voor internationale handel op zich te nemen.


In een rapport dat op woensdag werd goedgekeurd, riepen EP-leden op om de rechtstaat in Europa te versterken via een nieuw mechanisme dat het verkrijgen van EU-financiering verbindt met respect voor de rechtstaat. In een aparte stemming, eisten ze dat de EU-waarden volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd moeten worden in Bulgarije.


Alle lidstaten moeten tegen 2050 klimaatneutraal zijn, zei het Parlement op woensdag in een stemming over de EU-klimaatwet. EP-leden riepen ook op tot een emissiereductiedoelstelling van 60% tegen 2030, vergeleken met de waarden in 1990. Ze willen nu ook een tussentijdse doelstelling voor 2040 om zo te verzekeren dat de EU op de goede weg is om klimaatneutraal te zijn tegen 2050.


In een aparte stemming zeiden EP-leden ook dat de EU bosbeheer-modellen moet stimuleren die verzekeren dat bossen ecologisch en economisch duurzaam zijn.


EP-leden bespraken Brexit en het economisch herstel in een debat met de voorzitter van de Raad Charles Michel over de EU-top van vorige week en de volgende top op 15-16 oktober.


Op het vlak van het herstel, eisten EP-leden in een stemming op donderdag dat lidstaten strengere maatregelen nemen om de impact van de Covid-19-crisis op jongeren te beperken, door te verzekeren dat jonge mensen die zich registreren via de jongerengarantieregelingen “kwaliteitsvolle, gevarieerde, en aangepaste banen, trainingen of stages” aangeboden krijgen.


Wat betreft Brexit, steunden Europarlementsleden twee voorstellen op donderdag over de Eurotunnel, met het doel om bestaande regels voor de spoortunnel te behouden wanneer het VK de status van derde land krijgt.


Op maandagavond keurde de plenaire sessie een akkoord goed voor gemeenschappelijke regels om het gebruik van EU-crowdfundingplatformen te stimuleren en investeerders te beschermen. Dankzij uniforme regelgeving voor crowdfundingdienstverleners, moeten de nieuwe regels grensoverschrijdende bedrijfsfinanciering in de EU bevorderen en het hen gemakkelijker maken om in de interne markt te functioneren.


Tijdens een stemming op donderdag hadden Europarlementariërs bezwaren tegen voedingsproducten die titaandioxide en acrylamide bevatten, omdat ze de gezondheid van Europese consumenten - en vooral kinderen - willen beschermen.