Welke bevoegdheden heeft de EU? (video) 

 
 

De EU-verdragen geven de Europese Unie invloed. Lees meer over de bevoegdheden van de EU en haar lidstaten.

De EU-landen hebben besloten om de Unie exclusieve bevoegdheden te verlenen, waaronder het sluiten van handelsovereenkomsten namens de lidstaten en het beheer van de euro.

 

Op veel andere terreinen deelt de EU bevoegdheden met de lidstaten, wat betekent dat zowel de EU als de EU-landen juridisch bindende wetten kunnen aannemen. Ook zijn er beleidsterreinen waarin de lidstaten de leidende rol op zich nemen, terwijl de EU hun acties ondersteunt of aanvult.

 

Kom meer te weten in onze video.