Europese blauwe kaart: nieuwe regels om meer hoogopgeleide werknemers aan te trekken 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Ontdek hoe de EU de Europese blauwe kaart aantrekkelijker wil maken voor hoogopgeleide migranten.

EP-leden keurden de hervorming van de Europese blauwe kaartregeling goed, zodat hooggekwalificeerde werknemers van buiten de EU gemakkelijker in Europa kunnen werken.


In mei 2021 hebben onderhandelaars van het Parlement en de Raad een akkoord bereikt over de herziening van de blauwe kaart richtlijn van 2019 om het voor werkgevers gemakkelijker te maken om mensen van buiten Europa in de EU tewerk te stellen. Nadat het oorspronkelijk in 2016 voorgesteld werd door de Commissie, is dit op EU-niveau de enige wetswijziging van de voorbije jaren op het vlak van legale arbeidsmigratie.

De herziene richtlijn voor de toegangs- en verblijfsvoorwaarden voorzekert flexibelere criteria, inclusief een lagere drempel voor het huidige minimumsalaris van kandidaten om in aanmerking te komen voor een blauwe kaart. De herziening breidt ook hun rechten uit door het gemakkelijker te maken om binnen de EU te reizen en voorziet snellere procedures voor gezinshereniging.


De verkleining van de beroepsbevolking in de EU van 333 miljoen in 2016 naar 292 miljoen tegen 2070 zal aanzienlijke gevolgen hebben voor het arbeidspotentieel van de Unie. Het Parlement heeft tijdens de plenaire vergadering van september de herziening van het blauwe kaartsysteem goedgekeurd om het aanwerven van hoogopgeleide werknemers van buiten de EU gemakkelijker te maken.


Meer lezen over het EU-migratiebeleid.


De update van het blauwe kaartsysteem zal aanvragers in staat stellen om een ​​geldig arbeidscontract voor te leggen van ten minste zes maanden, in plaats van de huidige twaalf. Om het toegankelijker te maken, zal de salarisdrempel voor de blauwe kaart tussen 1 en 1,6 keer lager liggen dan het gemiddelde jaarlijkse brutoloon.


Blauwe kaarthouders zullen na één jaar werken in hun land van verblijf gemakkelijker binnen de EU kunnen reizen - en hun familie mag hen vergezellen.


Tegelijkertijd zullen de nieuwe regels het voor vluchtelingen en asielzoekers die in de EU verblijven mogelijk maken om een blauwe kaart aan te vragen in andere lidstaten, niet alleen in het land waar ze bescherming krijgen, zoals to nu toe het geval was.

Door de toelatingsvoorwaarden te vereenvoudigen en de rechten van blauwe kaarthouders en hun families te verbeteren, wil het Parlement om de Europese blauwe kaart aantrekkelijker te maken.


EU-landen kunnen aanvragen voor een blauwe kaart of een verlenging weigeren wanneer er sprake is van een bewezen bedreiging voor de openbare veiligheid. Alvorens een kaart uit te reiken, zouden de lidstaten ook rekening kunnen houden met de binnenlandse arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld hoge werkloosheid.


De blauwe kaart geeft hooggekwalificeerde werknemers van buiten de EU het recht om in elk EU-land te wonen en te werken, met uitzondering van Denemarken en Ierland.


Kom meer te weten in onze video hierboven.