Plenaire hoogtepunten: SOTEU, Afghanistan, gezondheid 

 
 

Tijdens een drukke plenaire sessie bespraken de EP-leden de Staat van de EU en Afghanistan, en keurden ze het Brexit Adjustment Reserve en de hervorming van de Europese Blauwe kaart goed.

Staat van De Europese Unie

Tijdens het debat over de Staat van de Europese Unie in Straatsburg op woensdag kwam de Europese Commissie verantwoording afleggen aan het Parlement en legden de EP-leden de bezorgdheden van burgers voor aan de Commissie. Tijdens haar speech, belichtte Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de weg naar het herstel, na de grootste globale gezondheidscrisis van de eeuw, de zwaarste economische crisis in decennia en de ernstigste klimaatcrisis ooit.

Afghanistan

Op dinsdag vond er een levendig debat plaats over de EU-respons op de crisis in Afghanistan. In een resolutie op donderdag riepen EP-leden op tot meer humanitaire hulp en een speciaal programma voor visums voor Afghaanse vrouwen die bescherming zoeken tegen de Taliban.

Ziektepreventie via betere samenwerking

Als deel van een bredere Europese gezondheidsunie, keurden EP-leden voorstellen goed om het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) te versterken en de EU-coördinatie tegen gezondheidsbedreigingen te verbeteren.

Europese blauwe kaart

De Europarlementsleden keurden op woensdag de hervorming van het Europese blauwe kaartsysteem goed om het gemakkelijker te maken om hoogopgeleide werknemers van buiten de EU aan te trekken. Flexibelere criteria omvatten een lager drempelinkomen en kortere tijdsduur. De nieuwe regelgeving is bedoeld om rondreizen in de EU en familiehereniging te vergemakkelijken.

Brexit Adjustment Reserve

Op woensdag keurde het Parlement ook het Brexit Adjust Reserve (Reserve voor aanpassing aan de brexit) van € 5 miljard goed, om de gevolgen van de brexit te verzachten voor mensen, bedrijven en lidstaten.

Mediavrijheid en de rechtstaat in Polen

EP-leden hadden kritiek op een nieuwe ontwerpwetgeving inzake de openbare omroep in Polen, die pluralisme in de media in gevaar zou kunnen brengen, alsook op de recentste juridische uitdaging van Polen tegen de Europese regels en waarden (donderdag).

LGBTIQ

Het Parlement riep dinsdag op om homohuwelijken en homopartnerschappen te erkennen in de EU. EP-leden zeiden dat alle burgers overal in de EU van basisrechten zoals bewegingsvrijheid en familierechten ten volle zouden moeten kunnen genieten.

Rusland

Het Parlement verwierp agressieve Russische beleidsinitiatieven in een resolutie die donderdag werd aanvaard. Ze riepen op tot een nieuwe EU-strategie om pro-democratische trends in het land te stimuleren.

China

Ook op donderdag nam het Parlement een rapport aan over EU-China betrekkingen dat uiteenzet dat de EU zou moeten verder praten met China over wereldproblemen zoals klimaatverandering en de gezondheidscrisis terwijl het de systematische schending van mensenrechten en desinformatie veroordeelt.

Dierproeven

Ondanks de erkenning dat dierproeven hebben bijgedragen tot onderzoek, medische vooruitgang en de ontwikkeling van vaccins, wil het Parlement een EU-wijd actieplan voor het geleidelijk stopzetten van het gebruik van dieren in onderzoek en testen.

Gendergeweld als een nieuwe vorm van misdaad

De plenaire vergadering roept de Commissie op om gendergeweld op te nemen in de EU-wetgeving als een nieuwe vorm van misdaad, om beter te kunnen omgaan met alle vormen van geweld en discriminatie op basis van gender.