De toekomst van Europa: burgerpanels komen met aanbevelingen 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Na twee rondes van bijeenkomsten bereiden de burgerpanels zich voor om hun aanbevelingen voor verandering in de EU te presenteren. Lees meer in het artikel.

De afgelopen maanden hebben in totaal 800 burgers deelgenomen aan vier Europese burgerpanels met als doel het opstellen van aanbevelingen over hoe de EU de verschillende uitdagingen van deze tijd zou moeten aanpakken. Elk panel heeft twee keer een weekend lang vergaderd - eerst in het Europees Parlement in Straatsburg en vervolgens online.


De deelnemers aan de panels spraken met deskundigen, stelden verschillende kwesties aan de orde en vormden kleinere groepen om samen oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar Europa voor staat. Hun uiteindelijke aanbevelingen zullen ze vormgeven tijdens een derde ronde van bijeenkomsten in een aantal Europese steden.

Waar en wanneer vinden de volgende panels plaats?


In de plenaire vergaderingen van de Conferentie presenteren vertegenwoordigers van de panels hun ideeën aan leden van de EU-instellingen, nationale parlementen en regeringen, en andere betrokkenen.


De vergadering van Burgerpanel 1, die van 3 tot 5 december in Dublin had moeten plaatsvinden, is uitgesteld vanwege veranderingen in de Covid-19-situatie en de voorzorgsmaatregelen in Ierland. Zodra de omstandigheden het toelaten, wordt deze bijeenkomst opnieuw gepland. Ook de plenaire vergadering van de Conferentie in december is uitgesteld.

Voor de overige burgerpanels en plenaire vergaderingen staan de volgende bijeenkomsten gepland:

Bijeenkomsten van burgerpanels en plenaire vergaderingen 
  • 10-12 december 2021, panel 2 (Europese democratie, waarden, rechten, rechtsstaat, veiligheid), Firenze, Italië  
  • 7-9 januari 2022, panel 3 (Klimaatverandering, milieu, gezondheid), Natolin, Polen 
  • 21-22 januari 2022 - plenaire vergadering van de Conferentie, Straatsburg, Frankrijk 
  • 11-13 februari, panel 4 (EU in de wereld, migratie), Maastricht, Nederland 
  • 25-27 februari, panel 1 (Sterkere economie, sociale rechtvaardigheid, banen, onderwijs, cultuur, jongeren, sport, digitale transformatie), Dublin, Ierland 
  • 11-12 maart, plenaire vergadering van de Conferentie, Straatsburg, Frankrijk 

Hoe gaat het verder?

 

De Conferentie over de toekomst van Europa is een uniek fenomeen, met als doel dat de ideeën van burgers voor Europa door de instellingen van de EU worden overgenomen en uitgevoerd.

 

De aanbevelingen van de burgerpanels en de ideeën die mensen op het online Conferentieplatform achterlaten vormen samen de basis voor discussies in de plenaire vergaderingen van de Conferentie. Tijdens die plenaire vergaderingen komen burgers in direct contact met vertegenwoordigers van de EU-instellingen, nationale parlementen, regionale en lokale overheden en maatschappelijke organisaties.

 

Het eindverslag van de Conferentie zal worden opgesteld door de raad van bestuur, waarin naast leden van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie ook waarnemers zitten. Het verslag zal in nauwe samenwerking met de plenaire vergadering worden opgesteld, en moet door de plenaire vergadering worden goedgekeurd. Vervolgens zullen het Parlement, de Raad en de Commissie aan de slag gaan met de conclusies van het verslag.

Deel jouw ideeën voor de toekomst van Europa op het Conferentieplatform!