Wat de Tsjechische EP-leden verwachten van hun voorzitterschap van de Raad 

 
 
Logo van het Tsjechische voorzitterschap © European Union 2022  

Nu Tsjechië op 1 juli het roulerend voorzitterschap van de Raad van de EU overneemt, ontdek wat de Tsjechische Europarlementariërs de komende zes maanden verwachten.

Tsjechië neemt het roer over van Frankrijk en zal in januari 2023 worden opgevolgd door Zweden. Samen vormen zij het huidige voorzitterstrio, dat langetermijndoelstellingen en een gemeenschappelijk programma voor een periode van 18 maanden bepaalt, maar elk land heeft ook zijn eigen prioriteiten.


Tsjechië is van plan zich te concentreren op vijf nauw verbonden gebieden:

  1. De aanpak van de vluchtelingencrisis en het naoorlogse herstel van Oekraïne
  2. Energiezekerheid
  3. Versterking van Europa's defensiecapaciteit en de beveiliging van cyberspace
  4. Strategische veerkracht van de Europese economie
  5. Weerbaarheid van de democratische instellingen

Meer informatie over de prioriteiten van het Tsjechische voorzitterschap.


De Tsjechische premier Petr Fiala heeft op 16 juni het programma van het voorzitterschap besproken met de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, en de politieke fractieleiders. "Dankzij de vergaderingen van vandaag kunnen we meteen aan de slag zodra [het voorzitterschap] op 1 juli van start gaat, want de manier waarop we de komende maanden reageren, zal bepalend zijn voor de toekomst van ons gemeenschappelijke Europa," zei Metsola.

Wat verwachten de Tsjechische Europarlementsleden van het voorzitterschap?


Voor Luděk Niedermayer (EVP) is de grootste uitdaging op het vlak van wetgeving de voltooiing van ten minste een deel van het "Fit for 55"-pakket en van het witwaspakket. Een ander belangrijk punt is het omgaan met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. "Wij kunnen voordeel halen uit de goede reputatie en het krediet die de landen van onze regio hebben gekregen door hun duidelijke en snelle reactie," zei hij. Niedermayer hoopt dat het onder de aandacht brengen van de EU-acties één van de prioriteiten zal zijn, zodat ook in Tsjechië een positievere perceptie ontstaat.


Radka Maxová (S&D) wees op de uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd, waaronder de oorlog in Oekraïne en de noodzaak van sociaaleconomisch herstel na de pandemie: "Ik zou graag willen dat het Tsjechische voorzitterschap zich concentreert op het verbeteren van de veerkracht van de EU, ervoor zorgt dat de digitale en groene transitie op een sociaal rechtvaardige manier verloopt en sterke actie onderneemt op het gebied van geestelijke gezondheid."


Dita Charanzová (Renew) denkt dat de nadruk vooral zal liggen op de oorlog en de gevolgen daarvan. "Het is van cruciaal belang dat de EU eensgezind en krachtig optreedt tegen Rusland, maar dat zij Oekraïne ook blijft helpen, zowel op financieel als op politiek vlak." De belangrijkste uitdagingen zijn volgens haar het waarborgen van energieonafhankelijkheid en het bestrijden van de stijging van de energie- en voedselprijzen.


Veronika Vrecionová (ECH) was het daarmee eens. "De Europese Unie staat voor één van de moeilijkste beproevingen sinds haar oprichting. [...] De taak van het Tsjechische voorzitterschap zal erin bestaan deze crisis met succes te helpen overwinnen", zei ze en voegde eraan toe dat het motto van het voorzitterschap dit doel heel accuraat weergeeft.


Marcel Kolaja (Groenen/EVA) zei dat het een zware zes maanden zullen worden. "Het is heel waarschijnlijk dat de Europese landen eensgezindheid en solidariteit zullen moeten tonen op een manier dat ze nooit eerder hebben gedaan. Tsjechië moet zich opstellen als een betrouwbare partner die bruggen bouwt en altijd op zoek gaat naar een compromis."


Kateřina Konečná (Links) hoopt dat het Tsjechische voorzitterschap ondanks de oorlog in Oekraïne tijd zal vinden om aan andere uitdagingen te werken, zoals het Europees actieplan voor zeldzame ziekten en de richtlijn inzake consumentenkrediet. "De slechter wordende economische situatie van de Europeanen als gevolg van de oorlog en de energiecrisis vraagt hierom."


Volgens Ivan David (ID) stevent Europa af op een crisis "die grotendeels te wijten is aan de eigen fouten en initiatieven van de Europese Unie, met name de "anti-Russische" sancties en de Green Deal", maar hij betwijfelt of de Tsjechische regering in staat is de problemen aan te pakken.