Het pakket circulaire economie: nieuwe EU-doelen voor recycling 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Het nieuwe pakket circulaire economie bevat ambitieuze doelstellingen voor recycling en het storten van afval voor de EU. Ontdek wat de doelen en deadlines van de juridische binding zijn.

Het efficiënter beheren van afval is de eerste stap naar een circulaire economie, waar de meeste, zo niet alle producten en materialen worden gerecycled of constant worden hergebruikt. Op woensdag 18 april namen de leden het pakket circulaire economie aan, dat nieuwe juridisch bindende doelen stelt voor afvalrecycling en het verminderen van het storten van afval met vaste deadlines.
 

Ambitieuzere EU-doelen voor afval

  • een gemeenschappelijk EU-doel voor recycling van minstens 55% van het stedelijk afval tegen 2025 (deze doelstelling zal stijgen tot 60% tegen 2030 en tot 65% tegen 2035);
  • een gemeenschappelijke EU-doelstelling voor recycling van 65% van het verpakkingsafval in 2025 (en 70% tegen 2030) met afzonderlijke doelen voor specifieke materialen

 Materiaal

Tegen 2025

Tegen 2030

Alle verpakkingen

65%

70%

Plastic

50%

55%

Hout

25%

30%

Ijzerhoudende (ferro) metalen

70%

80%

Aluminium

50%

60%

Glas

70%

75%

Papier en karton

75%

85%

  • een bindend streefcijfer voor stortplaatsen om de hoeveelheid gestort afval te verminderen tot maximaal 10% van het stedelijk afval tegen 2035.

Wat is de impact van afval op het dagelijks leven?


Afval heeft negatieve gevolgen voor:

  • het milieu (in het bijzonder voor de biodiversiteit en ecosystemen)
  • het klimaat (bij het storten van afval komt bijvoorbeeld methaan vrij, een krachtig broeikasgas dat slecht is voor het klimaat)
  • menselijke gezondheid (voornamelijk geassocieerd met afvalstorten, vanwege het vrijkomen van luchtverontreinigende stoffen in de atmosfeer en de mogelijke vervuiling van zoetwaterbronnen en landbouwbodems)
  • economie (bijvoorbeeld doordat waardevolle bronnen en materialen verloren gaan)

Hoewel het afvalbeheer in de EU de afgelopen decennia aanzienlijk is verbeterd, wordt nog steeds meer dan een kwart van het stedelijk afval gestort en wordt minder dan de helft gerecycled of gecomposteerd, met grote verschillen tussen de lidstaten.

Volgende stappen
De tekst gaat nu terug naar de Raad voor formele goedkeuring voordat deze in werking treedt.