Plastic afval en recycling in de EU: feiten en cijfers 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Minder dan een derde van het plastic afval wordt in Europa gerecycleerd. Ontdek meer feiten en cijfers over plastic afval en de recycling in de EU in onze infografiek.

De productie van plastic is in enkele decennia exponentieel gegroeid, van 1,5 miljoen ton in 1950 tot 322 miljoen ton in 2015 wereldwijd. Daarmee is de hoeveelheid plastic afval ook ernstig toegenomen.

De EU heeft al maatregelen genomen om de hoeveelheid plastic afval te verminderen maar wat gebeurt er met het afval dat ondanks alle inspanningen wordt geproduceerd? En hoe kunnen de recyclingpercentages van plastic worden verhoogd?

Verwerking van plastic afval in Europa

In Europa is energieterugwinning de meest gebruikte manier om plastic afval af te voeren, gevolgd door storten. 30% van al het geproduceerde plastic afval wordt ingezameld voor recycling en recyclingpercentages per land lopen erg uiteen, zoals te zien is in de infografiek.

De helft van het ingezamelde plastic voor recycling wordt geëxporteerd om te worden verwerkt in landen buiten de EU. Redenen voor de export zijn een gebrek aan capaciteit, technologie of financiële middelen om het afval lokaal te behandelen.

Eerder werd een aanzienlijk deel van het geëxporteerde plastic afval naar China verscheept. Echter, met het recente verbod op de invoer van plastic afval in China wordt het steeds urgenter om andere oplossingen te vinden.

Het lage percentage plasticrecycling in de EU betekent grote verliezen voor de economie en voor het milieu. Geschat wordt dat 95% van de waarde van plastic verpakkingsmateriaal verloren gaat voor de economie, na een korte gebruikscyclus.

Elk jaar wordt door de productie en verbranding van plastic wereldwijd ongeveer 400 miljoen ton CO2 uitgestoten, waarvan een deel zou kunnen worden vermeden door betere recycling.

Problemen met de recycling van plastic

De belangrijkste problemen bij het recyclen van plastic zijn de kwaliteit en prijs van het gerecycleerde product, vergeleken met niet-gerecycleerd materiaal. Plasticverwerkers hebben grote hoeveelheden gerecycled plastic nodig, vervaardigd volgens strikt gecontroleerde specificaties en tegen een concurrerende prijs.

Aangezien plastic gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de behoeften (functioneel of esthetisch) van de fabrikant, bemoeilijkt de diversiteit van de weggegooide plastic het recyclingproces, waardoor het duurder wordt en dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het gerecycleerde plastic. Als gevolg hiervan is de vraag naar gerecycleerde plastic slechts goed voor 6% van de vraag naar plastic in Europa.

Voorgestelde oplossingen voor verhoging recyclingpercentages

De leden steunden in september een Europese strategie voor plastic, waarin wordt opgeroepen dat al het plastic verpakkingsafval tegen 2030 moet worden gerecycled. Er zijn echter ook maatregelen nodig om de markt voor gerecycled plastic te stimuleren, zeggen de leden.

Deze maatregelen omvatten:
• het creëren van kwaliteitsnormen voor gerecycleerd plastic,
• het stimuleren van certificering voor gerecycleerd plastic om het vertrouwen van zowel de industrie als de consumenten te vergroten,
• het invoeren van bindende regels voor minimale gerecycleerde grondstof in bepaalde producten
• het aanmoedigen van lidstaten om de btw op gerecycleerde producten te verlagen.

Tegelijkertijd steunde het Europees Parlement maatregelen om de hoeveelheid plastic afval te verminderen door:

Verder riep het Parlement de Europese Commissie op om actie te ondernemen tegen microplastics.