Conferentie over de toekomst van Europa: wat is het en hoe werkt het? 

 
 

De Conferentie over de toekomst van Europa geeft Europeanen de kans om invloed uit te oefenen op de richting die de EU opgaat. Ontdek er meer over.

Conferentie over de toekomst van Europa  

In een wereld waarin een pandemie bestreden wordt en die op zoek is naar oplossingen voor langetermijnuitdagingen zoals klimaatverandering, zet de EU zich in voor een open, democratisch debat met burgers over waar zij zich op moet focussen.


Inclusief en democratisch process

Uit een recente Eurobarometer-enquête bleek dat 92 procent van de Europeanen wil dat de EU "meer rekening houdt met wat Europese burgers willen in betrekking to beslissingen over de toekomst van Europa". De Conferentie wil dit mogelijk maken.


Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie nodigen alle Europeanen uit om hun ideeën te delen over hoe Europa zich zou moeten ontwikkelen, wat de prioriteiten zouden moeten zijn en hoe zich voor te bereiden op de post-COVID-wereld. De instellingen willen zo breed mogelijk en met zoveel mogelijk mensen overleggen, en nodigen ook vooral jongeren uit om van zich te laten horen.


De Conferentie is dan een luisteroefening. De bijdragen die burgers leveren via het online platform en worden meegenomen in debatten met Europarlementariërs, nationale parlementsleden, regerings- en EU-vertegenwoordigers en andere belanghebbenden. Deze debatten zullen de basis vormen voor beleidsvoorstellen die hun weg vinden naar concrete EU-acties. Het Parlement, de Raad en de Commissie hebben beloofd naar de burgers te luisteren en gevolg te geven aan het resultaat van de Conferentie.


Alle Europeanen zijn welkom om aan dit proces deel te nemen, ongeacht hun leeftijd, geslacht, opleiding of professionele achtergrond. Het Parlement wil de actieve deelname van jongeren garanderen en gebruikte in oktober 2021 zijn reguliere Europese jongerenevenement (EYE) om hun visie op de toekomst van Europa te verzamelen.


Hoe werkt het?

Op 19 april is het digitale platform van de Conferentie gelanceerd. Het stelt mensen in staat om online ideeën te delen en te bespreken en om evenementen in de hele EU voor te bereiden, waar en wanneer de gezondheidstoestand dit toelaat. Deze evenementen dienen als een andere bron van ideeën voor verandering. De lidstaten organiseren ook door burgers aangestuurde evenementen.


Europese burgerpanels brengen mensen uit verschillende lagen van de bevolking samen. De panels na de zomer van start zijn gegaan, bekijken de ideeën die naar voren zijn gebracht via het platform en bespreken wat er in de EU moet veranderen. Er zijn vier burgerpanels van 200 leden die elk rond verschillende thema's werken:

  • Sterkere economie, sociale rechtvaardigheid, banen, onderwijs, jeugd, cultuur, sport en digitale transformatie
  • Europese democratie, waarden, rechten, rechtsstaat, veiligheid
  • Klimaatverandering, milieu en gezondheid
  • EU in de wereld en migratie

Elk van de panels zal minstens drie keer samenkomen en is vrij om de prioriteiten te bepalen. Hun aanbevelingen zullen worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van de Conferentie.


De plenaire vergadering van de Conferentie speelt een centrale rol in de conferentie, aangezien vertegenwoordigers van de EU-instellingen, de regeringen en de nationale parlementen daar de burgers ontmoeten om voorstellen voor verandering te bespreken en te ontwikkelen. Het Europees Parlement drong aan op een politiek sterke plenaire vergadering met veel gekozen vertegenwoordigers en op een belangrijke rol voor de burgers.

Conferentie over de toekomst van Europa  

De inaugurele plenaire zitting vond plaats op 19 juni in Straatsburg met fysieke deelname op afstand. De tweede sessie is voorzien op 22-23 oktober en meer sessies volgen nog om de aanbevelingen van de burgerpanels te bespreken. Bekijk de tijdlijn van de volledige Conferentie.


Ontdek wie de vertegenwoordigers van het Europees Parlement zijn tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie.


Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de Conferentie. Het bestaat uit vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, evenals waarnemers.


Wat komt er uit de Conferentie?

De uitkomst zal afhangen van de aanbevelingen die door burgers worden gedaan en de daaropvolgende debatten.


Het eindrapport - verwacht in het voorjaar van 2022 - wordt opgesteld door het College van Bestuur op basis van voorstellen die zijn goedgekeurd. Het rapport zal in volledige samenwerking met de plenaire vergadering worden opgesteld en zal zijn goedkeuring moeten krijgen. Het zal vervolgens voor follow-up worden voorgelegd aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.


Het Parlement heeft benadrukt dat de Conferentie een reële impact moet hebben op de manier waarop de EU is opgezet en wat zij doet om ervoor te zorgen dat de stemmen en zorgen van mensen centraal staan in het beleid en de besluiten van de EU.