10 dingen die de EU doet om het coronavirus in te dijken  

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Ontdek wat de Europese instellingen doen om de impact van de Covid-19 uitbraak in te perken, de mensen en de economie te beschermen en solidariteit te stimuleren.

Bekijk onze tijdlijn met EU-acties tegen het coronavirus.

De Europese instellingen zetten zich hard in om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en lidstaten die materieel en steun nodig hebben, te helpen. Op langere termijn werkt de Europese Unie om de sociale en economische impact van de crisis te beperken. Hieronder vind je 10 stappen die de EU heeft genomen om Covid-19 in te perken.

1. De verspreiding van het virus vertragen

Om de besmetting van het virus in en buiten Europa te helpen beperken, heeft de EU de externe grenzen gesloten voor niet-essentiële reizen, terwijl essentiële goederen gegarandeerd vervoerd kunnen worden in de EU, via de introductie van ‘groene baanvakken’. Het Europese Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie krijgt ook bijkomende middelen, voor snelle risicoanalyses en epidemiologische updates over de uitbraak.

2. Levering van medisch materieel

EU-landen hebben een versnelde toegang tot de nieuwe RescEU voorraad van medisch materieel, zoals beademingsapparaten en beschermende maskers, via het EU-mechanisme voor civiele bescherming. De EU heeft ook een grote aanbestedingsprocedure gelanceerd waarmee de lidstaten gezamenlijk materieel en medicijnen kunnen kopen en heeft €3,08 miljard aan EU-bijstand gemobiliseerd voor meer testen om medisch personeel te helpen zorgen voor patiënten. De EU heeft ook een virtuele inzamelactie georganiseerd met het doel om €7,5 miljard in te zamelen voor vaccins, medicijnen en behandelingen om het virus wereldwijd in te dijken.

3. Onderzoek stimuleren

Het EU-Horizon 2020 onderzoeksprogramma financiert 18 onderzoeksprojecten en 151 teams in heel Europa om te helpen bij de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19. Het doel is diagnose, paraatheid, klinisch beheer en behandeling.

4. Europese solidariteit

Het Europees Parlement heeft de nieuwe regels goedgekeurd die de lidstaten toelaten om voor volksgezondheidscrisissen financiële steun te vragen aan het EU-solidariteitsfonds. Met dit verbrede toepassingsgebied, is er dit jaar tot €800 miljoen euro beschikbaar gekomen voor de lidstaten voor de strijd tegen de coronavirus pandemie.

5. Het herstel van de EU verzekeren

Om de EU te helpen bij het herstel van de economische en sociale impact van de pandemie, zal de Commissie een nieuw plan voor de meerjarenbegroting (2021-2027) voorstellen, met een bijkomend stimuleringspakket. Het Europees Parlement heeft het laatste woord over dit voorstel. EP-leden willen dat een omvangrijk herstel- en heropbouwfonds gefinancierd wordt door een verhoogde meerjarenbegroting (MFK), bestaande fondsen en financiële middelen en herstelobligaties. De Commissie heeft ook haar stappenplan voor de periode na de lockdown voorgesteld, voor een doeltreffende en gecoördineerde exit-strategie met grootschalig testen en beschermende uitrusting voor burgers.

6. De economie steunen

De EU stelt een steunpakket voor van €540 miljard om de crisis aan te pakken en werknemers, bedrijven en lidstaten te steunen. Daarnaast voorziet de Europese Centrale Bank €750 miljard om de schulden van regeringen te verlichten tijdens de crisis, plus €120 miljard voor kwantitatieve versoepeling en €20 miljard voor aankoop van schulden. EP-leden stemden ook om €37 miljard van bestaande structurele EU-fondsen beschikbaar te maken voor EU-landen om de coronacrisis aan te pakken en volksgezondheid, bedrijven en werknemers te steunen.

7. Beschermen van banen

Om de banen van werknemers te beveiligen wanneer bedrijven geen werk meer hebben door het coronavirus, heeft de Commissie het concept voorgesteld van door de staat gesteunde werktijdverkorting (SURE). De Europese Commissie heeft ook €1 miljard aan garanties uit het Europese Fonds voor Strategische Investeringen vrijgemaakt, dat banken en andere kredietverleners zal toelaten om €8 miljard aan liquiditeiten te verstrekken als steun voor een 100 000-tal Europese bedrijven.

8. Repatriëring van EU-burgers

Tienduizenden Europeanen die gestrand waren in het buitenland door de uitbraak, werden gerepatrieerd dankzij het EU-mechanisme voor civiele bescherming.

9. Ontwikkelingslanden helpen om de pandemie in te dammen

De Commissie heeft €20 miljard vrijgemaakt om derde partnerlanden te helpen tijdens de crisis als deel van een EU-pakket voor een gecoordineerde globale respons om de verspreiding van Covid-19 aan te pakken.

10. Correcte informatie verzekeren

De verspreiding van nepnieuws over het virus brengt de gezondheid van mensen in gevaar. EP-leden vragen een Europese informatiebron om te zorgen dat alle burgers toegang hebben tot accurate en geverifieëerde informatie in hun eigen taal. Ze hebben ook sociale media bedrijven gevraagd om nepnieuws en haattaal aan te pakken.

©Chinnapong/AdobeStock