Steun aan de cultuursector van de EU tijdens Covid-19 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

De cultuursector lijdt onder de lockdown-maatregelen die in de hele EU geïntroduceerd werden om de verspreiding van het coronavirus aan te pakken.

EP-leden benadrukten de bijzondere rol van de creatieve sector en de moeilijkheden die veel artiesten op dit moment hebben. Daarom stemden ze op 17 april over een resolutie om de EU aan te sporen om de sector te steunen.

De pandemie heeft iedereen getroffen en vele economische sectoren hebben het moeilijk, maar de cultuursector is één van de zwaarst getroffenen. Vele voorstellingen in Europa werden afgelast; festivals, conferenties en tentoonstellingen werden uitgesteld; cinema’s, theaters en musea zijn gesloten; en televisie en filmproducties liggen stil – dus kunstenaars hebben geen inkomen.

Vele lidstaten hebben reeds maatregelen genomen om de cultuursector te helpen en Europese ministers van cultuur hebben tijdens een vergadering op 8 april 2020 de steunmaatregelen besproken voor de cultuur- en creatieve sector tijdens de coronavirus-crisis.

De EU voert haar inspanningen op om banen te beschermen, maar doordat de cultuursector zo bijzonder is, blijkt het moeilijk voor kunstenaars om hiervoor in aanmerking te komen. Er is bovendien een diversiteit aan individuele artiesten, kleine kunstondernemingen en liefdadigheidsorganisaties. Dit is waarom de cultuurcommissie van het Parlement wil dat de EU de sector steunt met specifiek gerichte hulp zodat de sector de crisis overleeft.

In een brief aan Thierry Breton, commissaris voor de interne markt en Mariya Gabriel, commissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jongeren, stellen EP-leden voor:

  • Artiesten beschermen die niet in aanmerking komen volgens de nationale steunprogramma’s van Creatief Europa.
  • Garantie dat EU-financiering de sector bereikt door meer middelen beschikbaar te maken voor Creatief Europa.
  • Een ad hoc financieel instrument creëren als deel van het Europees investeringsfonds voor specifieke financiering van de sector.

Volgens voorzitter van de cultuur- en onderwijscommissie Sabine Verheyen (EVP, Duitsland), moet er op EU-niveau meer gedaan worden om de cultuursector aangepaste steun te bieden tot alles weer normaal is.

Ontdek welke maatregelen de EU al genomen heeft om de pandemie in te dammen.

Tijdens een discussie met de cultuurcommissie van het Parlement op 4 mei, zeiden commissarissen Mariya Gabriel en Thierry Breton tegen EP-leden dat een EU-steunplan voor de culturele en creatieve sector werd voorbereid binnen het bredere EU-herstelpakket. Naast bijkomende flexibiliteit van huidige programma’s en structurele fondsen, worden rechtstreekse steunmaatregelen ook overwogen.

De Commissie steunt ook een nieuw platform – ‘Creatives Unite’ – een digitale ruimte voor de culturele en creatieve sector om informatie te delen over initiatieven gelinkt aan de coronacrisis.