EP keurt regeling goed voor snelle en gratis wifi-hotspots in heel Europa 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Op 12 september keurden de leden WIFI4EU goed, een regeling voor gratis wifi in openbare ruimtes in de EU.

Het doel van het Europese WIFI4EU-initiatief is om tegen 2020 meer dan 6000 gemeenschappen in de EU te voorzien van een gratis snelle wifi-verbinding. Toegang tot dit initiatief is voorbehouden aan publieke instanties met openbare ruimten, zoals bibliotheken, ziekenhuizen, parken, trein- en busstations, enz. Zij krijgen een subsidie ​​van de EU om gratis wifi-hotspots op te zetten.

Het initiatief biedt 120 miljoen euro aan lokale gemeenschappen in heel Europa.

Het Europees Parlement heeft erop aangedrongen dat als de potentiële wifi-hotspots EU-financiering willen krijgen, zij ervoor moeten zorgen dat er geen reclame of commercieel gebruik van persoonsgegevens aan is verbonden.

Hoe werkt het in de praktijk?

De WIFI4EU-regeling zal vouchers voor apparatuur en installatie verschaffen. Openbare entiteiten die deelnemen aan de regeling zullen moeten betalen voor de connectiviteit en het onderhoud en zijn verplicht de dienst ten minste drie jaar aan te bieden. Eenmaal geregistreerd, kunnen gebruikers inloggen op deze hotspots

Er komt een online platform waar openbare instanties zich online kunnen aanmelden. Aanvragen kunnen vanaf begin 2018 worden ingediend.