Schadelijke of illegale online-inhoud aanpakken: Ideeën van het Parlement  

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Ontdek hoe EP-leden schadelijke of illegale online-inhoud willen aanpakken en tegelijkertijd de vrijheid van meningsuiting beschermen.

©AdobeStock_vegefox.com  

De EU werkt aan de Digital Services Act (DSA) - of het wetgevingspakket inzake digitale diensten (WDD) - om de snel ontwikkelende digitale economie op EU-niveau te helpen vormgeven en standaarden te bepalen voor de rest van de wereld. Eén van de fundamentele kwesties die EP-leden willen aanpakken is het beschermen van gebruikers tegen schadelijke of illegale inhoud. Lees verder om te ontdekken wat het Parlement precies voorstelt in de drie rapporten die op 20 oktober werden goedgekeurd.

Duidelijk onderscheid tussen illegale en schadelijke inhoud

Het Parlement wil een duidelijk onderscheid maken tussen illegale en schadelijke inhoud. Sommige inhoud, bijvoorbeeld ontkenning van de Holocaust, is in sommige lidstaten illegaal, maar niet in anderen. Schadelijke inhoud, zoals haatdragende taal en nepnieuws, is niet altijd illegaal. Een strikt onderscheid is nodig omdat twee verschillende soorten inhoud een verschillende aanpak nodig hebben - illegale inhoud moet verwijderd worden, terwijl schadelijke inhoud op andere manieren bestreden kan worden.

Illegale online-inhoud verwijderen en tegelijkertijd rechten en vrijheden beschermen

EP-leden zeggen dat een vrijwillige aanpak per platform niet voldoende is. Ze willen duidelijke regels in de hele EU voor het modereren van inhoud, met de toepassing van het zogenoemde “notice and action”-mechanisme. De regels moeten verzekeren dat het mechanisme:

  • efficiënt is - gebruikers moeten online bemiddelaars snel op de hoogte kunnen brengen van mogelijke illegale inhoud zodat ze het snel kunnen verwijderen
  • niet wordt misbruikt - in het geval dat inhoud gesignaleerd of verwijderd wordt, moeten betrokken gebruikers geïnformeerd worden en de mogelijkheid hebben om tegen de beslissing in beroep te gaan via een nationale instantie voor geschillenbeslechting
  • de rechten en vrijheden van gebruikers respecteert - zoals de vrijheid van meningsuiting en recht op informatie, zodat online bemiddelaars illegale inhoud op een zorgvuldige, redelijke en niet-discriminerende manier zouden verwijderen en geen inhoud verwijderen die niet illegaal is

EP-leden willen dat de beslissing over de legitimiteit van door gebruikers gegenereerde inhoud genomen wordt door een onafhankelijke rechterlijke macht, en niet door particuliere commerciële entiteiten.

Bovendien moet illegale inhoud, als die bovendien crimineel is, niet alleen verwijderd worden, maar ook navolging krijgen door wetshandhaving en rechterlijke macht. De Commissie moet ook overwegen om online platformen te verplichten om ernstige misdaden aan de bevoegde autoriteiten te melden.

lden.

Manieren om schadelijke inhoud aan te pakken

Om het probleem van schadelijke inhoud aan te pakken, zoals haatdragende taal of nepnieuws, willen EP-leden enerzijds strengere transparantie verplichtingen voor online platformen en anderzijds méér mediageletterdheid van gebruikers.

Het Parlement wees op één van de redenen waarom desinformatie zich zo snel verspreidt, dat sommige bedrijfsmodellen van platformen de voorkeur geven aan sensationele of klikbare inhoud om de winst te verhogen. Om de negatieve impact van deze praktijken aan te pakken, willen leden transparantie over het inkomensbeleid van online platformen.

Meer keuze voor wat gebruikers online zien

EP-leden willen gebruikers meer controle geven over de inhoud die ze te zien krijgen en de mogelijkheid bieden om zich volledig te kunnen afmelden van gecureerde inhoud of ‘content curation’.

Ze vragen om strengere wetgeving voor doelgerichte advertenties en pleiten voor minder indringende en minder gecontextualiseerde reclame die gebaseerd is op het kijkgedrag van een gebruiker op een gegeven moment, niet hun internetgeschiedenis.

Verder nog, ze willen dat de Commissie meer opties bekijkt om doelgerichte advertenties te reguleren, inclusief een uiteindelijke ban.

De Commissie presenteerde haar voorstel over het wetgevingspakket inzake digitale diensten (WDD) op 15 december 2020.