Nieuwe EU-regels: digitalisering zal toegang tot justitie verbeteren 

 
 

Internationale videoconferenties, veilige en simpelere documentenuitwisseling: ontdek hoe nieuwe EU-regels voor de digitalisering van justitie EU-burgers en bedrijven ten goede zullen komen.

©AdobeStock/Freshidea  

Op 23 november keurde het Parlement twee voorstellen goed om rechtstelsels in de EU te moderniseren om te zorgen voor minder vertragingen, rechtszekerheid te verbeteren en toegang tot justitie goedkoper en gebruiksvriendelijker te maken.

Nieuwe regelgeving zal enkele digitale oplossingen bieden voor grensoverschrijdende bewijsverkrijging en de betekening en de kennisgeving van documenten, met het doel om de samenwerking tussen nationale rechtbanken in verschillende EU-landen efficiënter te maken.

Door communicatietechnologie op afstand te ondersteunen, kan bewijs op een snellere en goedkopere manier geleverd worden. Iemand die vanuit een ander land gehoord moet worden, kan dat ook via videoconferentie doen in plaats van fysiek aanwezig te zijn.

Er zal een gedecentraliseerd IT-systeem opgericht worden dat nationale systemen samenbrengt zodat documenten veiliger en sneller elektronisch uitgewisseld kunnen worden. De nieuwe regels bevatten bijkomende voorzorgsmaatregelen om gegevens en privacy te beschermen wanneer documenten verzonden worden of bewijs geleverd wordt.

De regelgeving zal procedures vereenvoudigen en burgers en bedrijven meer rechtszekerheid bieden, wat hen zal stimuleren om internationale transacties te verrichten, en zo niet alleen de democratie maar ook de interne markt te versterken.

3,4 miljoen  ; burgerlijke en commerciële gerechtelijke procedures hebben ieder jaar grensoverschrijdende implicaties

EU-inspanningen voor de digitalisering van justitie


De twee voorstellen moderniseren de bestaande EU-regelgeving over de betekening en de kennisgeving van documenten en bewijsverkrijging - om het beste uit moderne digitale oplossingen te halen.

Ze maken deel uit van EU-inspanningen om de rechtstelsels te digitaliseren. Terwijl digitale oplossingen in sommige landen al doeltreffend blijken te zijn, gebeuren grensoverschrijdende gerechtelijke procedures voornamelijk nog op papier. De EU wil de internationale samenwerking op EU-niveau verbeteren om zo burgers en bedrijven te helpen, en rechtshandhaving veilig te stellen met de bedoeling de burgers op een doeltreffend manier te beschermen.

De Covid-19 crisis heeft veel problemen veroorzaakt voor de werking van het rechtstelsel: er waren vertragingen met fysieke hoorzittingen en de betekening en kennisgeving van gerechtelijke documenten over de grenzen heen; het was tijdelijk onmogelijk om persoonlijke juridische steun te krijgen; en termijnen werden overschreden door vertragingen. Tegelijkertijd maakte de toename van faillissementen en ontslagen door de pandemie het werk van de rechtbanken nóg kritieker.

De voorstellen worden van kracht twintig dagen na hun publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie.