Prioriteiten voor Europa: betaalbare, veilige en schone energie 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Verlaging van de uitstoot van broeikasgassen, meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en de waarborging van de continuïteit in de elektriciteitsvoorziening staan hoog op de agenda.

Een windmolenpark in Asse (België) is slechts één van de voorbeelden van de voortgang op dit gebied. Bekijk de video voor meer informatie en lees verder over de prioriteiten voor het EU-energiebeleid de komende maanden en jaren.

De leden werken aan verschillende voorstellen die gericht zijn op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (met ten minste 40% onder het niveau van 1990 tegen 2030, wat ook de toezegging is van de EU in het kader van het akkoord van Parijs). De voorstellen omvatten het efficiënter maken van EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) en het beperken van de uitstoot in sectoren die niet onder het ETS vallen zoals vervoer, bouw, landbouw en landgebruik.

Het Parlement bekijkt verder voorstellen om de energie-efficiëntie te verhogen met 30% tegen 2030 (ten opzichte van 2007) en het verhogen van de energieprestaties van gebouwen en om de energie-efficiëntie-etikettering van huishoudelijke apparaten duidelijker te maken.

In 2014 kwamen de EU-regeringen overeen dat 27% van het energieverbruik van de EU tegen 2030 afkomstig moet zijn van hernieuwbare bronnen. Om dit te realiseren, zullen de leden stemmen over de wijziging van de richtlijn hernieuwbare energie. Er is al enige voortgang in het verminderen van Europa's afhankelijkheid van fossiele brandstoffen gemaakt, zoals u kunt zien in de video over hoe de wind wordt benut om 6.000 woningen in Asse (België) van stroom te voorzien.

Om de overgang naar schone energiebronnen zoals wind- en zonne-energie te vergemakkelijken, zijn de leden ook gestart met werk voor de aanpassing van de regels voor de elektriciteitsmarkt door het verhogen van de flexibiliteit van het systeem en het waarborgen van de veiligheid van de voorziening.


Voor meer informatie over energie, kunt u ons dossier raadplegen.