Nieuwe elektriciteitsregels: vergelijk prijzen, wissel van leverancier, produceer thuis 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Deel deze pagina: 

De EU-regels met betrekking tot elektriciteit worden aangepast om consumenten meer macht te geven ©AP Images/European Parliament - EP  

Consumenten krijgen bijkomende rechten voor elektriciteit dankzij nieuwe EU-regels inzake toegang tot prijsvergelijkingssites, gebruik van zelf geproduceerde energie en energiemonitoren.

Parlementsleden debatteren op maandag over de nieuwe regels, waarna ze er de volgende dag over stemmen. Zodra de richtlijn formeel door het Parlement en de Raad is goedgekeurd, moeten EU-landen deze uiterlijk 31 december 2020 in nationale wetgeving omzetten.

De voorstellen maken deel uit van de bredere hervorming van de elektriciteitsmarkt en het pakket schone energie. Ook zijn de richtlijnen bedoeld om de concurrentie te stimuleren, de samenwerking tussen EU-landen te versterken in het geval van een energiecrisis, en om de overgang naar schone energiebronnen zoals wind en zon, die vaak minder voorspelbaar zijn, te faciliteren.

Lees meer over de aanvullende rechten waarvan u binnenkort kan genieten:

1. Thuis energie produceren en verkopen

Consumenten en lokale gemeenschappen krijgen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de elektriciteitsmarkt: zelf elektriciteit produceren en deze consumeren of verkopen aan anderen.

2. Gemakkelijker van leverancier veranderen

Consumenten krijgen de mogelijkheid binnen drie weken van elektriciteitsleverancier te kunnen veranderen. Tegen 2026 kunnen ze dit al binnen 24 uur doen. Omschakelen gebeurt kosteloos, behalve als consumenten een contract voor bepaalde tijd vroegtijdig willen beëindigen. In dit geval moeten de vergoedingen evenredig zijn en mogen ze het directe economische verlies voor de leverancier niet overschrijden.

3. Betrouwbare prijsvergelijkingswebsite raadplegen

In sommige EU-landen kunnen energieconsumenten online hulpmiddelen voor prijsvergelijking gebruiken. De EU-wetgevers hebben ervoor gezorgd dat burgers in elk EU-land kosteloos toegang hebben tot ten minste één dergelijk hulpmiddel, dat aan minimale kwaliteitsnormen moet voldoen.

De bestaande regels zorgen er al voor dat consumenten het recht hebben om een nieuw contract binnen veertien dagen te annuleren als het contract via internet of telefoon is afgesloten.

4. Duidelijkere energierekening ontvangen

Een marktstudie van de Europese Commissie toonde aan dat veel klanten de details van de energierekening nog steeds niet begrijpen. Nieuwe regels moeten dit verbeteren door leveranciers te verplichten informatie over energieverbruik en kosten op elke factuur op een begrijpelijke manier te presenteren.

5. Gemakkelijk monitoren van het elektriciteitsverbruik

Klanten kunnen een slimme meter aanvragen die het energieverbruik en de kosten realtime toont en deze gegevens op afstand kan lezen. Deze meter moet binnen vier maanden na aanvraag onder eerlijke voorwaarden geïnstalleerd worden. Lidstaten moeten zorgen voor de uitrol van slimme meters, maar ze zijn niet verplicht om de installatie ervan te financieren als de kosten nog steeds opwegen tegen de voordelen ervan.

Consumenten moeten hun energieverbruik ook kunnen aanpassen aan realtime prijssignalen van de markt als zij kiezen voor een 'dynamisch contract voor elektriciteitsprijzen' - een optie waarin de nieuwe regels voorzien.

6. Bescherming van kwetsbare klanten

EU-landen zullen moeten zorgen voor de levering van elektriciteit aan kwetsbare klanten en huishoudens die geen toegang hebben tot moderne energiediensten, bijvoorbeeld door voordelen te bieden via socialezekerheidsstelsels.