Erasmus: meer dan alleen studentenmobiliteit 

 
 
Erasmus: meer dan alleen studentenmobiliteit  

Erasmus, het populaire Europese uitwisselingsprogramma voor studenten, wordt vernieuwd. Het vernieuwde Erasmus zal Erasmus + heten en behelst zowel onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Een recordaantal van 270.000 studenten nam deel aan één van de populairste EU-programma's en studeerde of deed een stage in het buitenland in 2012-2013.

Sinds het uitwisselingsprogramma in 1987 werd gelanceerd, hebben al meer dan 3 miljoen studenten geprofiteerd van de Erasmus-beurzen. Vorig jaar werd er een record gebroken toen meer dan 250.000 Erasmus-studenten een deel van hun hoger onderwijs of een stage in het buitenland volgden.


Onder het nieuwe Erasmus+ programma, vallen nu voor het eerst ook programma's gewijd aan sport. Hierbij gaat het ook om initiatieven om doping, geweld, discriminatie en intolerantie in de sport aan te pakken. Studenten die een master in een ander EU-land willen volgen zullen nu ook in staat zijn om hiervoor een ​​aanvraag voor een lening te doen.


De plenaire vergadering keurde het programma goed op 19 november 2013.