De toekomst van Erasmus+: meer kansen  

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Deel deze pagina: 

Meer financiële middelen en meer mogelijkheden voor kansarmen. Het Parlement heeft nieuwe prioriteiten voor het Erasmus+-programma voorgesteld.

Op 28 maart keurde het Europees Parlement het volgende Erasmus + -programma goed voor 2021-2027. Erasmus + is een van de vele initiatieven van de EU om jongeren kansen te bieden en hun inzetbaarheid te vergroten.


Voorstel van de Parlementsleden:


  • Verdriedubbeling van het budget voor de periode 2021-2027;
  • Stimulering van deelname van mensen met minder kansen. Speciale ondersteuning zou taaltraining, administratieve ondersteuning of e-learningmogelijkheden moeten omvatten;
  • Introductie van transnationale platforms die kwaliteitsvolle beroepsopleidingen bieden, zodat mensen nuttige vaardigheden kunnen ontwikkelen in bepaalde sectoren;
  • Meer cofinanciering en samenwerkingen met andere Europese programma's.


Op 13 maart heeft het Parlement ingestemd met de ondersteuning van de voortgezette financiering van alle huidige Erasmus + leermobiliteitsactiviteiten, mocht het VK de EU verlaten zonder een akkoord te sluiten.


Wat is Erasmus+?


Erasmus+ is een EU-programma dat mogelijkheden biedt voor onderwijs, opleidingen, jongeren en sport in Europa. Het begon in 1987 als een uitwisselingsprogramma voor studenten. Sinds 2014 zijn er ook mogelijkheden voor leerkrachten, stagiairs en vrijwilligers van alle leeftijden.


In de afgelopen 30 jaar hebben meer dan negen miljoen mensen deelgenomen aan het Erasmus+ programma. In 2017 alleen hebben bijna 800.000 mensen van het programma geprofiteerd. Het programma omvat momenteel 33 landen (alle 28 EU-landen en Turkije, Noord-Macedonië, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en staat open voor partnerlanden over de hele wereld.


Volgens de Europese Commissie wordt één op de drie Erasmus+-stagiairs een baan aangeboden door het bedrijf waar zij stage hebben gelopen. Bovendien is het werkloosheidscijfer, vijf jaar na afstuderen, van jongeren die in het buitenland hebben gestudeerd 23% lager dan dat van leeftijdsgenoten die niet in het buitenland hebben verbleven.


Hoe aanvragen?


Erasmus+ biedt mogelijkheden voor zowel mensen als organisaties van over de hele wereld. De aanmeldingsprocedure en de voorbereiding kan per programmaonderdeel verschillen.

Ontdek daar hier meer over.


Creative Europe


Op 28 maart keurde het Parlement de nieuwe prioriteiten goed voor een ander belangrijk cultuurprogramma van de EU: Creative Europe.


Het programma zal zich richten op het vergroten van de ondersteuning voor de mobiliteit van kunstenaars, een beter gebruik van digitale technologieën en de distributie van werkzaamheden.