EU-grenscontroles en migratiebeheer 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
Migranten en vluchtelingen wachten bij de haven van Catania voor identificatie door de autoriteiten. © UNHCR/Francesco Malavolta  

De instroom van migranten en de veiligheid van de buitengrenzen stellen Europa voor een uitdaging. Lees hier hoe het Parlement met deze situatie omgaat.

In 2015 waren er 1,83 miljoen illegale grensoverschrijdingen aan de buitengrenzen van de EU. Dit aantal is in 2018 gedaald tot 150 114. De EU reageert op de migratiecrisis door onder meer maatregelen te nemen ter versterking van de EU-grenscontroles en door asielaanvragen efficiënter te behandelen.

Verscherping van de grenscontroles


In het Schengengebied vinden geen interne grenscontroles plaats. Daarom zijn compensatiemaatregelen ter versterking van de buitengrenzen noodzakelijk. In april 2016 hebben EP-leden in een resolutie onderstreept hoe ernstig de situatie is.


In april 2017 zijn systematische controles aan de buitengrenzen van de EU ingevoerd waaraan iedereen die de Unie binnenkomt – ook EU-burgers – onderworpen worden. In oktober 2017 heeft het Parlement zijn steun uitgesproken voor een gemeenschappelijk elektronisch systeem waarmee de controles aan de buitengrenzen van het Schengengebied sneller doorgevoerd kunnen worden en alle reizigers van buiten de EU worden geregistreerd. Na een stemming in het Parlement in juli 2018 moeten niet-EU-onderdanen die geen visumplicht hebben toestemming krijgen voordat zij naar de EU kunnen reizen.

Twee nieuwe agentschappen: het Europees Grens- en kustwachtagentschap en het Asielagentschap van de Europese Unie

In december 2015 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan tot oprichting van een Europese grens- en kustwacht met het doel het beheer en de veiligheid van de buitengrenzen van de EU te versterken en nationale grenswachten te ondersteunen. In het nieuwe agentschap zijn Frontex en de met grensbeheer belaste nationale autoriteiten verenigd. Het agentschap startte in oktober 2016 zijn werkzaamheden. Er zijn plannen om het agentschap tegen 2027 een permanent korps van 10 000 grenswachters toe te kennen.

De leden steunden ook een voorstel voor het versterken van het huidige Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), dat het Asielagentschap van de Europese Unie zal worden. Het agentschap zou de werking van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel vergemakkelijken en bijdragen tot convergentie bij de beoordeling van asielaanvragen in de hele EU. Lees meer over de voorstellen en het standpunt van het Parlement.Overeenkomst EU-Turkije

In maart 2016 hebben de EU en Turkije een overeenkomst gesloten over een plan om een halt toe te roepen aan irreguliere migratiestromen vanuit Turkije naar de EU. Beide partijen hebben ermee ingestemd de opvangvoorzieningen voor vluchtelingen in Turkije te verbeteren en voor Syrische vluchtelingen veilige en legale kanalen naar Europa te openen.


Drie jaar later zijn er 97 % minder irreguliere binnenkomsten dan in de periode vóór het sluiten van de overeenkomst. In juli 2018 heeft het Parlement ermee ingestemd dat 500 miljoen EUR wordt vrijgemaakt om vluchtelingkinderen in Turkije naar school te laten gaan.
Een efficiëntere terugkeer van migranten

In september 2016 heeft het Parlement een voorstel van de Commissie goedgekeurd voor een standaardreisdocument van de EU met het oog op een snellere terugkeer van niet-EU-onderdanen die zonder geldig paspoort of identiteitsdocument irregulier in de EU verblijven.


Het Schengeninformatiesysteem wordt tevens versterkt om EU-landen te ondersteunen bij de terugkeer van illegaal verblijvende niet-EU-onderdanen naar hun herkomstlanden.

De dieperliggende oorzaken van migratie aanpakken

Conflicten, vervolging, etnische zuiveringen, extreme armoede en natuurrampen kunnen allemaal aan migratie ten grondslag liggen. In juli 2015 hebben EP-leden erop aangedrongen dat de EU een langetermijnstrategie vaststelt om tegenwicht te kunnen bieden aan deze factoren.

Om de dieperliggende oorzaken van migratie aan te pakken, hebben de EP-leden op 6 juli 2017 hun steun uitgesproken voor een EU-regeling met het doel 44 miljard EUR aan particuliere investeringen in buurlanden en in Afrika vrij te maken.