Veiligheid: verbetering van het Schengen Informatiesysteem 

 
 
Leden van het Schengeninformatiesysteem  

Het Schengen Informatiesysteem wordt versterkt om Europeanen meer veiligheid te bieden. Bekijk wat er verandert in onze infografiek.

De leden keurden op woensdag 24 oktober nieuwe regels goed om het beheer van de buitengrenzen te verbeteren en dertig Europese landen veilig te houden.

De maatregelen ter versterking van het Schengen Informatiesysteem (SIS) hebben ook tot doel de EU-bestrijding van terrorisme, grensoverschrijdende criminaliteit en illegale migratie aan te scherpen.


Het Schengen Informatiesysteem (SIS) 
  • Het SIS is een gecentraliseerde, grootschalige informatiedatabank die samenwerking aan de buitengrenzen en rechtshandhaving ondersteunt. 
Wat houdt het Schengen Informatiesysteem in?  

Sterkere buitengrenzen


De afgelopen jaren zijn de buitengrenzen van de EU onder druk komen te staan ​​en hebben sommige landen opnieuw interne grenscontroles ingesteld als reactie op terroristische aanslagen in Europa en de toestroom van vluchtelingen naar de EU.

Om te zorgen voor het voortbestaan ​​van het Schengengebied en het versterken van de gemeenschappelijke buitengrenzen, heeft de Europese Commissie in december 2016 een pakket met drie wetgevingsvoorstellen ingediend die het wettelijke kader van het SIS herzien.


"SIS blijft de grootste, meest gebruikte en best geïmplementeerde gegevensbank op het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, terwijl onze burgers meer zekerheid krijgen," zei co-rapporteur Carlos Coelho (EVP, PT) .

Belangrijkste hervormingen


Om illegale migratie tegen te gaan, zal het systeem de uitwisseling van informatie bevorderen en waarschuwingen omvatten over onderdanen van derde landen die terug moeten keren.

"De lidstaten wisselen op dit moment geen informatie uit over de vraag of een onderdaan van een derde land al dan niet een terugkeerbesluit heeft ontvangen. Vanwege dit gebrek aan informatie-uitwisseling kan een onderdaan van een derde land met terugkeerverplichting gemakkelijk deze verplichting ontlopen door naar een andere lidstaat te gaan," zei co-rapporteur Jeroen Lenaers (EVP, NL) .

Lidstaten worden nu verplicht om informatie over terroristische daden met alle lidstaten te delen. Verder moeten zij waarschuwingen over terrorisme opstellen en informatie uitwisselen.

Er zullen nieuwe preventieve waarschuwingen komen voor kinderen die het risico lopen slachtoffer te worden van geweld, gedwongen huwelijken of ontvoering door ouders, evenals waarschuwingen om criminelen te identificeren en er zal meer gebruik worden gemaakt van biometrie.

Daarnaast komen er strengere regels voor gegevensbescherming, waaronder meer middelen en toezicht door gegevensbeschermingsautoriteiten.

Achtergrond


SIS werd in 1990 opgericht na de afschaffing van de controles aan de binnengrenzen in het Schengengebied. Het huidige systeem (bekend als SIS II) werd in 2006 goedgekeurd en operationeel in 2013.


Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad hebben in juni overeenstemming bereikt over de nieuwe maatregelen, die door de commissie Burgerlijke vrijheden zijn goedgekeurd.


Volgende stappen


De nieuwe regels hebben nog de formele goedkeuring van de Raad nodig voordat zij van kracht kunnen worden.