Opschorten van Schengen: hoe lang mogen we dit toestaan? 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
Tanja Fajon  

Tijdelijke controles aan de binnengrenzen in het Schengengebied bestaan ​​al meer dan drie jaar. Parlementsleden steunen duidelijkere voorwaarden voor het instellen van dergelijke controles.

Zes landen in het Schengengebied- Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden en Noorwegen - hebben sinds 2015 controles aan de binnengrenzen ingevoerd wegens uitzonderlijke omstandigheden. De huidige limiet hiervoor is twee jaar.

Op 4 april hebben Parlementsleden een resolutie aangenomen waarin het standpunt van het Parlement wordt bevestigd
 dat beoogt de tijdelijke herinvoering van grenscontrole alleen toe te staan ​​als laatste redmiddel. Ze willen een herziening van de huidige regels om de initiële periode voor grenscontroles terug te brengen van zes maanden naar twee maanden. Ook willen ze elke verlenging beperken tot een maximale periode van één jaar, in plaats van de huidige maximale limiet van twee jaar.


Het Parlement en de Raad zijn dit jaar begonnen met de onderhandelingen, maar hebben geen compromis kunnen bereiken. Het volgende Parlement zal zich over de kwestie moeten bekommeren.


Lees ons interview met rapporteur Tanja Fajon, een Sloveens lid van de S&D-fractie en verantwoordelijk voor het voorstel van de verordening.


Een tijdelijke opschorting van de Schengenregels is in sommige landen al meer dan drie jaar van kracht, hoewel de limiet hiervoor op twee jaar ligt. Hoe kon dit gebeuren?


Zes landen in het Schengengebied hebben de controles aan de binnengrenzen met meer dan drie jaar verlengd. Ze gebruiken verschillende juridische gronden voor deze verleningen omdat er, denk ik, een paar grijze gebieden in de huidige wetgeving zijn.

 

De huidige regels zijn ambigu. Wat zijn volgens u de belangrijkste gebieden waarop de Schengengrenscode moet worden aangepast en waarom?


Wat we in ons verslag zeggen, is dat we zeer duidelijke voorwaarden moeten hebben waaronder landen tijdelijk grenscontroles aan de binnengrenzen kunnen herinvoeren. We hebben strengere maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het echt een laatste redmiddel is.

 

Welke omstandigheden zouden controles aan de binnengrenzen rechtvaardigen?


Buitengewone situaties, zoals grote sportevenementen of grote migratiestromen, zoals we enkele jaren geleden hebben meegemaakt. Er zijn nu geen te voorziene ernstige bedreigingen die de binnenlandse grenscontroles rechtvaardigen, in tegenstelling tot wat sommige overheden beweren.

 

De zes Schengenlanden die controles aan de binnengrenzen toepassen, hebben gezegd dat ze deze zullen verlengen, is dit gerechtvaardigd?


Deze verlengingen zijn niet gerechtvaardigd en er is geen bewijs voor dat ze dat zijn. De afgelopen jaren hebben de nationale regeringen de grenzen van de huidige regels opgerekt en controles uitgebreid voor politieke doeleinden in plaats van uit noodzaak.

 

Wat zijn de belangrijkste punten van onenigheid met de Raad en de Commissie?


De Raad heeft geen flexibiliteit getoond bij de onderhandelingen en was niet bereid compromissen te sluiten. Ondanks de overeenstemming zijn de belangrijkste verschillen wat de waarborgen en voorwaarden voor deze verlengingen zijn.

Ik denk dat sommige Schengen-landen de regels niet willen hervormen, omdat ze profiteren van de status-quo. Dit is zeer gevaarlijk. Als we Schengen verliezen, verliezen we het Europese project. De huidige situatie schaadt onze economieën en maakt ons leven minder gemakkelijk.


Dit interview werd in november 2018 gepubliceerd, en geüpdatet in april 2019.

Voorgestelde wijzigingen voor de Schengengrenscode 
  • de initiële periode voor grenscontroles voor te voorziene gebeurtenissen moet worden beperkt tot twee maanden, in plaats van de huidige periode van zes maanden  
  • grenscontroles kunnen met niet meer dan een jaar worden verlengd, in plaats van de huidige twee jaar