10.000 grenswachters ter versterking van de buitengrenzen van de EU (video) 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Om de veiligheid van Europa te versterken wil de EU het Europees grens- en kustwachtagentschap uitbreiden met 10.000 grenswachters. Op 17 april 2019 keurde het Parlement de plannen goed.

De afgelopen jaren hebben de buitengrenzen van Europa een toename gezien in het aantal migranten en vluchtelingen die de EU wilden betreden. De voorstellen doelen erop het EU-agentschap tegen 2027 daarom uit te breiden met een permanent korps van 10.000 grenswachters.


Op deze manier wordt een efficiëntere terugkeer mogelijk gemaakt voor niet-EU-burgers zonder verblijfsvergunning. Het permanent korps zal bestaan uit personeel dat in dienst is van het agentschap en uit personeel dat door de EU-landen wordt gedetacheerd op een verplichte basis.


'We moeten rechtvaardig zijn tegenover diegenen die het recht hebben op bescherming, hard tegenover hen die het gemunt hebben op de kwetsbaren en streng ten aanzien van wie de regels proberen te overtreden', zei Roberta Metsola, een Maltees lid van de Europese Volkspartij, voorafgaand de stemming over de nieuwe maatregelen ter versterking van het Europese grens- en kustwachtagentschap. Metsola is de rapporteur voor deze voorstellen.

Infografiek: Uitvoerend personeel van de Europese grens- en kustwacht van 2021 tot 2027  

De veranderingen zijn bedoeld om migratie beter te beheren, ervoor te zorgen dat Europa de buitengrenzen effectief kan beveiligen en om een hoog niveau van veiligheid binnen de EU te bieden. Het nieuwe permanente korps kan op verzoek van een EU-land grenscontrole- en migratiebeheer uitvoeren en grensoverschrijdende criminaliteit bestrijden. In noodgevallen kunnen EU-landen een beroep voor hulp doen op de snel inzetbare reservepool.

Zodra het Parlement en de Raad het voorstel formeel hebben goedgekeurd, zullen de nieuwe regels 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de EU in werking treden. Het nieuwe permanente korps zal beschikbaar zijn vanaf 2021.