Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: hulp voor ontslagen werknemers 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Het Parlement heeft het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering geactualiseerd, waardoor het toegankelijker en beter aangepast is aan het aanpakken van mondiale crises.

Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering is een van de instrumenten om werkloosheid aan te pakken. Doordat de globalisering grote structurele veranderingen met zich mee kan brengen voor de internationale handel, kunnen er ontslagen vallen.


Om mensen te helpen die hun baan verliezen als gevolg van globalisering of de economische gevolgen van grote crises, zoals de COVID-19 pandemie, heeft de EU in 2006 het Europees fonds voor aanpassing aan de globaliserin (EFG) opgericht. Het is een noodsolidariteitsfonds dat wordt gebruikt wanneer daar behoefte aan is. Het fonds cofinanciert projecten om werknemers te helpen een nieuwe baan te vinden of een eigen bedrijf op te zetten.


Wat doet de EU om de globalisering in goede banen te leiden?


De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 
  • Drempel voor steunaanvragen verlaagd naar 200 ontslagen werknemers (was 500) 
  • Mogelijkheid om een eenmalige investering van € 22.000 aan te vragen om een bedrijf te starten of om overnames van werknemers te financieren 
  • Kinderopvangtoeslag voor werkenemers in de kinderopvang bij het volgen van een opleiding of bij het zoeken naar werk 

Achtergrond

Op 16 januari 2019 stemden de leden van het Europees Parlement voor plannen om het fonds voor de periode na 2020 te hervormen. Het doel was om de reikwijdte van het fonds te verbreden en om daarmee hulp te bieden in het geval van grote herstructureringen die verband houden met digitalisering, automatisering en de overgang naar een koolstofarme economie. Na met succes met de Raad te hebben onderhandeld over de wijzigingen van het EFG in december 2020, hebben de leden van het Europees Parlement de verordening aangenomen tijdens de plenaire vergadering van april 2021.