InvestEU: Europarlementsleden steunen nieuw programma voor financiering van economische groei en jobs 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Platform voor investeringen die op zichzelf moeilijk van de grond komen
  • Parlementsleden willen grotere eigen inbreng: € 40,8 miljard, om zo € 698 miljard aan investeringen te genereren
  • Grotere nadruk op bescherming van het klimaat en beter beheer van het programma

Het Europees Parlement nam zijn positie in inzake een nieuw EU-programma voor de periode 2021-2027 dat investeringen steunt en de toegang tot financiële middelen mogelijk maakt.

Het nieuwe InvestEU-programma moet het eerdere Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) vervangen, dat na de financiële crisis werd opgericht.

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag voegden de parlementsleden verschillende amendementen toe aan het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, waaronder:

  • Een hogere eigen inbreng van de EU: € 40,8 miljard, waarmee de leden € 698 miljard aan investeringen willen teweegbrengen. Het voorstel van de Commissie sprak over € 38 miljard eigen inbreng en € 650 miljard aan investeringen.
  • Heldere en nieuwe doelstellingen, zoals het verhogen van de tewerkstellingsgraad binnen de EU en de realisatie van meer cohesie op sociaal, economisch en territoriaal vlak.
  • Maatregelen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Zo zou minstens 40% van de fondsen moeten aangewend worden voor initiatieven inzake het milieu.
  • De oprichting van een bestuursraad, die de goede werking van het programma overziet en een goede mix aflevert van bestuurservaring en kennis van het bankwezen. Er zou ook een vertegenwoordiger van het Parlement in het overkoepelende comité zetelen.
  • De bestuursraad en de Commissie zouden daarbij jaarlijks rapporteren aan de Raad en het Parlement over de geboekte vooruitgang en de impact en activiteiten van het programma.

Het voorstel werd aangenomen met 517 stemmen voor, 90 stemmen tegen en 25 onthoudingen.

Quotes

José Manuel Fernandes (EVP, PT), co-rapporteur voor de parlementaire commissie begroting gaf meer uitleg bij het voorstel: “Het InvestEU-programma verzamelt alle financiële instrumenten binnen de EU-begroting. De voorloper ervan, EFSI, zorgde al voor de creatie van 1 miljoen nieuwe jobs in de EU en verleende steun aan meer dan 850.000 kleine tot middelgrote ondernemingen. Het voorstel van de Commissie gaat uit van € 650 miljard aan investeringen voor de periode 2021-2027; met het Parlement mikken we echter op € 700 miljard, waarmee we de prioriteiten van de EU in dit programma verwerken. Het InvestEU-programma zal een belangrijk instrument worden voor economische groei, jobcreatie, ondernemerschap en de verdere sociale, economische en territoriale cohesie in de Europese Unie”.

Bekijk de verklaring van Fernandes tijdens de plenaire vergadering.

Roberto Gualtieri (S&D, IT), co-rapporteur en voorzitter van de commissie voor economische en monetaire zaken voegde daar nog aan toe: “InvestEU is niet enkel een instrument dat de positieve ervaringen van het EFSI en soortgelijke projecten verderzet. Naast de steun die we hiermee bieden aan kleine en middelgrote ondernemingen, onderzoek, innovatie en een duurzame infrastructuur dichten we met dit programma ook de kloof die er bestaat in de sociale infrastructuur. De haalbaarheid van verschillende projecten inzake gezondheid, onderwijs en sociale huisvesting wordt zo verhoogd”.

Bekijk de verklaring van Gualtieri tijdens de plenaire vergadering.

Volgende stappen

Nu de Europarlementsleden hun positie hebben ingenomen, kunnen zij onderhandelingen met de Raad opstarten. Ze hopen daarbij in de eerste lezing een akkoord te bereiken.

Achtergrond

Er bestaat nog steeds een grote kloof inzake investeringen in de EU, hoewel er al verschillende initiatieven zijn opgestart om dit te verhelpen. Met het InvestEU-programma - dat deel uitmaakt van het MFK of Multi Financieel Kader - hoopt de EU die kloof te dichten.

Het programma doet dit door de reeds bestaande initiatieven en financiële instrumenten samen te brengen, zoals het al vernoemde Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), het Connecting Europe Facility-programma, specifieke faciliteiten die vallen onder het COSME-programma (Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises) en verder bepaalde fondsen en faciliteiten van het Employment and Social Innovation-programma (EaSI). Hierdoor kan het programma profiteren van de schaalgrootte waarop het werkt en neemt de reikwijdte ervan toe. InvestEU bouwt voort op het model van EFSI - ook wel het Junckerplan genoemd - dat via de inbreng van eigen middelen andere investeerders mee aan boord wil hijsen.

Het InvestEU-programma bestaat daarbij uit verschillende onderdelen: het InvestEU Fonds, het InvestEU Adviescentrum en het InvestEU Portaal. Meer informatie vindt u via deze link.