EP-leden hebben bescheiden verwachtingen voor de cruciale EU-top over de begroting 

 
 

EU-top zal donderdag beslissen hoe er geïnvesteerd wordt om het best aan de verwachtingen van de burgers te voldoen, maar de rapporteurs van het Parlement hebben twijfels over het resultaat.

De meerjarenbegroting zal bepalen hoe er geïnvesteerd wordt in Europa  

De rapporteurs van het Parlement dringen aan bij de Raad om een duidelijke positie te nemen over de meerjarenbegroting van de EU voor de komende 7 jaar (2021-2027), ook wel het MFK genoemd. Met slechts één jaar te gaan voor de uitvoering van de huidige begroting, en met de ervaring dat deze gesprekken niet altijd gemakkelijk zijn, moeten de gesprekken tussen de leiders van de EU tijdens de 2-daagse top concreet vooruitgang boeken.


Als de uitvoering vertraging oploopt zoals in 2014, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de EU, zoals het verlies van banen. Zowel het Parlement als de Commissie staan al sinds 2018 klaar om te onderhandelen met de Raad.


Jan Olbrycht (EVP, Polen), één van de rapporteurs van het Parlement over uitgaven, zei dat hij geen substantiële vooruitgang verwacht tijdens de top in Brussel, maar hoopt toch dat de Raad een duidelijke agenda en tijdlijn bepaalt voor 2020 om de begroting af te ronden.


“We mogen niet vergeten dat onze beslissingen van cruciaal belang zijn voor de begunstigden van de meerjarenbegroting van de EU. Dit is waarom de top van de EU een belangrijk signaal moet geven aan studenten, KMO's, lokale en regionale regeringen, universiteiten en landbouwers. Zij moeten weten wat ze in de toekomst kunnen verwachten”, benadrukte hij.

Finse cijfers

Eerder deze maand publiceerde het Finse voorzitterschap van de Raad van de EU een budgetvoorstel, dat de basis zal vormen voor de gesprekken op donderdag. Maar Margarida Marques, Portugees lid van de S&D en rapporteur voor uitgaven, bestempelde het voorstel als “onaanvaardbaar”.


“Als wij ons ernstig engageren en resultaten willen boeken voor de burgers, hebben we een herverdelende en robuuste begroting nodig voor de komende 7 jaar. Dit zullen we niet bereiken met méér besparingen voor migratie, naast de bestaande voorstellen van de Commissie om te bezuinigen op cohesie en gemeenschappelijk landbouwbeleid”, zei ze. “Ik hoop dat de staatshoofden en regeringsleiders dit standpunt kunnen keren.”


Het Parlement wilt dat de volgende begroting de toekomstige politieke verplichtingen en ambities van de EU weerspiegelt. Ze willen bijvoorbeeld méér financiering voor de strijd tegen klimaatverandering, maar ook voor onderzoek en het behoud van continuïteit van de belangrijkste beleidspunten van de EU, zoals gemeenschappelijk landbouwbeleid en cohesie.

Hervorming van de inkomsten

Het Parlement stelt ook hervorming van de inkomsten voor om onder andere eigen middelen te verhogen zoals een plan voor vennootschapsbelasting (inclusief belastingen op grote bedrijven in de digitale sector), inkomsten van het emissiehandelssysteem (een systeem om CO2-uitstoot te compenseren) en belastingen op plastic. Nieuwe bronnen van inkomsten zouden besparingen voor lidstaten kunnen betekenen omdat deze hun directe bijdragen kunnen verlagen. Europarlementslid Valérie Hayer (Frankrijk) van Renew Europe en rapporteur voor eigen middelen, voorspelt dat de financiële top op donderdag waarschijnlijk niet zal slagen. Ze voegde ook toe dat het creëren van nieuwe Europese inkomsten een voorwaarde zou zijn om tot een akkoord te kunnen komen met het Parlement.


“Onze staatshoofden en regeringsleiders moeten verder kijken dan hun eigen budgettaire interesses en rekening houden met de economische voordelen van onze Unie.”


Volgens de meest recente Eurobarometerenquête, vindt bijna 60% van de respondenten in 28 lidstaten dat hun land aanwijsbaar voordeel gedaan heeft met het lidmaatschap van de EU, en ze willen zelfs dat het Parlement een grotere rol speelt. Ze willen dat de EU samenwerkt op het vlak van grensoverschrijdende kwesties zoals klimaatverandering en de strijd tegen terrorisme.


José Manuel Fernandes (EVP, Portugal), de andere rapporteur voor eigen middelen, zei dat de volgende meerjarenbegroting financiële middelen moet bevatten om de uitdagingen en prioriteiten van de EU aan te kaarten. “Dan pas kan de EU een prominente geopolitieke speler zijn en de beloftes nakomen die aan de burgers gemaakt werden.”


Voorzitter van de Begrotingscommissie van het Parlement Johan Van Overtveldt (ECH, België) en Rasmus Andresen (De Groenen/ EVA, Duitsland) zijn ook deel van het onderhandelingsteam van het Parlement voor de volgende meerjarenbegroting.