Waar is het geld voor nieuwe wetsvoorstellen, vragen EP-leden aan commissaris voor begroting Johannes Hahn  

 
 
Commissaris Hahn in de commissie begroting  

De Commissie moet verduidelijken hoe ze nieuwe wetsvoorstellen wil financieren binnen de meerjarenbegroting van 2021-2027, benadrukten de EP-leden van de commissie begroting.

Tijdens een debat met de commissaris voor begroting Johannes Hahn, hebben leden van het Parlementaire onderhandelingsteam voor de volgende langetermijnbegroting (ook bekend als het MFK) hun bezorgdheid geuit dat het Commissievoorstel - over hoe de EU haar budget de komende 7 jaar zal besteden - niet langer klopt.


De Commissie publiceerde in mei 2018 haar onderhandelingspositie met cijfers. Sindsdien werd een nieuwe Commissie verkozen op 1 december, met Ursula von der Leyen als voorzitter. Intussen heeft de nieuwe Commissie haar beleidsprioriteiten voorgesteld, zoals de Europese Green Deal, die gepaard gaat met het mechanisme voor een rechtvaardige transitie, en dus financiële investeringen vereist.


Onregelmatigheden in het document

Jan Olbrycht, Pools lid van de EVP en één van de MFK onderhandelaars van het Parlement bevoegd voor de uitgaven, en José Manuel Fernandes (EVP Portugal), rapporteur voor eigen middelen, zetten de commissaris onder druk over de onregelmatigheden.


“Omdat we nu rekening moeten houden met de Europese ‘Green Deal’ en de beloftes van de nieuwe Commissie, moet de onderhandelingspositie worden aangepast, met ten minste een technische update. De cijfers moeten worden herbekeken met oog voor de nieuwe agenda en prioriteiten. Zoals we altijd al gezegd hebben: voor nieuwe prioriteiten heb je een nieuw budget nodig,” zei Fernandes.


Margarida Marques (S&D, Polen), tevens ook één van de onderhandelaars bevoegd voor uitgaven, voegde hieraan toe dat de Commissie moet verduidelijken of het nu twee verschillende documenten op de onderhandelingstafel wil leggen.


Zonder in te stemmen met de gevraagde verandering in het MFK Commissievoorstel, gaf Hahn toe dat de €7.5 miljard, die nodig is voor het mechanisme voor een rechtvaardige transitie, een bijkomend budget vereist, en dat dit beschouwd moet worden als “nieuw geld”.


Rasmus Andresen, Duits lid van de Groenen/EVA en deel van het onderhandelingsteam, benadrukte dat “we een manier moeten vinden om het MFK te bekijken als één geheel en dat het daarom nodig is om het verder aan te passen.”


Vooruitgang op het vlak van beleid

Net als de Commissie, is het Parlement al lang klaar met zijn voorstel voor de meerjarenbegroting. Het Parlement wil ook een 2020-begroting voor investeringen die de beloftes en ambities van het Parlement voor de toekomst kunnen tegemoetkomen. Dit gaat bijvoorbeeld over onderzoek naar klimaatverandering, het verzekeren van de voortzetting van het huidige EU-beleid zoals het gezamenlijke landbouwbeleid en steun voor de armere gebieden.


Dit voorstel bevat een herziening van de inkomsten zodat de EU meer eigen middelen heeft, met bijvoorbeeld het nieuwe plan voor bedrijfsbelasting (inclusief belastingen op grote bedrijven in de digitale sector), inkomen van het EU-emissiehandelssysteem (ETS of uitstoot door de industrie) en een heffing op plastic. Het doel is om de middelen te bundelen op EU-niveau om aan de verwachtingen van de burgers te voldoen en hun leven te verbeteren.


Valérie Hayer (Renew Europe, Frankrijk), de verantwoordelijke onderhandelaar voor eigen middelen, vroeg aan Hahn of er enige vooruitgang was in onderhandelingen met de Raad (die tevens zijn positie over het MFK nog niet verduidelijkt heeft) over de voorstellen van het Parlement voor de inkomsten met eigen middelen. Hahn bevestigde dat er vorderingen waren over de plastic afvalheffing en het EU-emissiehandelssysteem.


Volgens de recentste Eurobarometer-enquête steunt 60% van de Europeanen het EU-lidmaatschap van hun land en vinden ze dat het Parlement een grotere rol moet spelen. Ze willen dat de EU samenwerkt op het vlak van grensoverschrijdende kwesties zoals klimaatverandering en de strijd tegen terrorisme.

De langetermijnbegroting van de EU 
  • Naast het jaarlijkse budget, heeft de EU een langetermijnbegroting voor een periode van ten minste vijf jaar. 
  • Het huidig budget bedraagt €963.5 miljard (2011 prijzen) voor de periode van 2014-2020 
  • Het Parlement en de Commissie wachten op dit moment op het definitieve standpunt van de Raad, zodat de 3 instellingen kunnen beginnen aan de onderhandelingen.