Méér dan geld: de EU-meerjarenbegroting is een instrument voor de toekomst van Europa.  

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
We kunnen niet meer met minder doen, aldus parlementsleden in het debat over de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027  

In een debat over de EU-begroting 2021-2027 benadrukten de leden dat het Europees Parlement alleen zijn goedkeuring zal geven aan een begroting die tegemoetkomt aan de ambities van de EU.

Wanneer we spreken over de begroting dan hebben we het eigenlijk over de toekomst van de EU, aldus leden van het Europees Parlement in een plenair debat met Nikolina Brnjac, Kroatisch staatssecretaris voor Eruopese Zaken, namens de Raad, en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Het debat woensdag werd gevoerd in de aanloop naar de speciale EU top die op 20 februari van start gaat en waar lidstaten zullen proberen tot een gezamenlijk standpunt te komen over het eerstvolgende Meerjarig Financieel Kader (MFK).

De meeste parlementsleden drongen eropaan dat voldoende financiering onmisbaar is om gezamenlijke ambities waar te maken, zoals de strijd tegen klimaatverandering, de digitale en ecologische transformatie en de sociale gevolgen daarvan alsmede het in stand houden van steun aan regio´s, steden, boeren, jonge mensen, onderzoekers en ondernemers. Als bijvoorbeeld de Green Deal zou worden ingevoerd maar de totaalbegroting verkleint, dan zou dat betekenen dat er gesneden moet worden in andere succesvolle EU-programma´s. Enkele parlementariërs wezen er op dat EU-beleid grondiger moet worden geëvalueerd en dat meer begrotingsdisclipline noodzakelijk is.

Tot slot is het voor de leden van het Europees Parlement belangrijk dat nieuwe bronnen van inkomsten voor de EU worden gecreëerd (“eigen middelen”) en dat respect voor de rechtsstaat wordt gekoppeld aan de EU-begroting.

Klik op de namen om de individuele bijdragen te zien van de fractievoorzitters, en van de Europese Commissie en de Raad.

Of kijk het hele debat terug via VOD.