Sassoli: Het Parlement zal niet zomaar elk begrotingsakkoord aanvaarden 

 
 
David Sassoli  

Voorzitter van het EP David Sassoli herinnerde de EU-leiders eraan dat goedkeuring van het Parlement nodig is voor de begroting en dat EP-leden niet zomaar elk akkoord zullen aanvaarden.

Sassoli was aan het woord tijdens de start van de EU-top, bedoeld om een akkoord te vinden onder de lidstaten over de volgende meerjarenbegroting van de EU. De 2021-2027 begroting zal de eerste zijn sinds de terugtrekking van het VK.


Hij vertelde de staatshoofden en regeringsleiders dat het Parlement bereid was een akkoord te weigeren als de EU niet de middelen krijgt om zijn vele uitdagingen aan te gaan.


“We moeten de Unie uitrusten met alle nodige middelen om onze gezamenlijke uitdagingen aan te gaan,” zei hij. De eerste en meest dringende is klimaatverandering. De Green Deal biedt Europa een ambitieus plan om het eerste CO2-neutrale continent te worden tegen 2050. Voor het behalen van deze doelstelling zal een grote financiële inspanning nodig zijn.


“We hebben middelen nodig om groei en ontwikkeling te stimuleren, en landen, bedrijven en mensen in deze transitie te steunen. We moeten ook investeren in onderzoek om ervoor te zorgen dat Europa koploper is en niet afhankelijk wordt van de import van nieuwe technologieën ontwikkeld buiten de EU zonder onze bijdrage.”


Hij zei ook dat “de kunstmatige tweedeling tussen de nettobetalers en ontvangers” moet ophouden. “Alle lidstaten halen zonder uitzondering voordeel uit de EU.”


Het Parlement heeft in 2018 zijn onderhandelingspositie over de meerjarenbegroting al bepaald. Akkoorden kunnen niet worden uitgevoerd zonder goedkeuring van het Parlement.