COVID-19: versterking van het reactievermogen van de EU voor noodsituaties 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

De EU versterkt haar mechanisme voor civiele bescherming om effectief te kunnen reageren op noodsituaties, waaronder medische noodsituaties zoals de COVID-19-pandemie.

Versterking van het reactievermogen van de EU voor noodsituaties  

Het fonds helpt EU-landen om te reageren op noodsituaties en rampen, zoals bij aardbevingen, branden en overstromingen. Ook kan het gebruikt worden om de nodige medische apparatuur te verzamelen om COVID-19 te bestrijden.

Bekijk de tijdlijn van EU-maatregelen om COVID-19 te bestrijden en de impact ervan te verminderen.

 

Het EU-mechanisme voor civiele bescherming is bedoeld om de tekorten aan te pakken die door de pandemie duidelijker naar voren zijn gekomen.

 

In een stemming op 27 april 2021 keurde het Europees Parlement het akkoord met de Raad goed om 3.319 miljard euro voor het mechanisme voor civiele bescherming uit de langetermijnbegroting 2021-2027 en het EU-herstelinstrument te verstrekken. Om sneller hulp in te kunnen bieden, zal de Commissie rechtstreeks middelen kunnen verwerven in het kader van RescEU. Het Parlement zorgde ook voor voldoende middelen voor preventie, paraatheid en reactie

EU-defensiemechanisme om levens te redden

Sinds de oprichting in 2001 is het EU-mechanisme voor civiele bescherming, een samenwerkingssysteem voor wederzijdse hulp, meer dan 420 keer geactiveerd om te reageren op natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen, zoals bosbranden, overstromingen, vervuiling, aardbevingen, orkanen, industriële ongevallen en andere noodsituaties, waaronder gezondheidscrises.

 

Tijdens de huidige uitbraak van het coronavirus werd het mechanisme gebruikt om lidstaten en nationale gezondheidssystemen te ondersteunen door de levering van medische noodbenodigdheden en persoonlijke beschermingsmiddelen in Europa en de rest van de wereld te coördineren. Het mechanisme zorgde er ook voor dat meer dan 90.000 EU-burgers van over de hele wereld naar Europa gerepatrieerd konden worden.

Een door de EU gecoördineerde reactie op aardbeving en plotselinge overstromingen in Albanië  

Het versterken van de capaciteit om op noodsituaties te reageren

Wanneer een EU-land wordt getroffen door een ramp, kan het om hulp vragen via het mechanisme. De Commissie coördineert de respons en dekt ten minste 75 procent van de transport- en operationele kosten. In 2019 heeft de EU een extra Europese reserve ontwikkeld, RescEU, om direct te helpen wanneer de door de lidstaten ingezette middelen niet voldoende zijn.

 

Medio maart 2020, tijdens de uitbraak van de pandemie, werd ook medische voorraden aangelegd als onderdeel van RescEU om landen te helpen die kampten met een tekort aan apparatuur. De regels die door het Parlement worden gesteund stellen de EU in staat om tot 100 procent van de middelen te dekken die nodig zijn voor de inzet van de RescEU-capaciteit.