Meerjarenbegroting: EU heeft de juiste financiering nodig om crisissen aan te pakken 

 
 

De EU heeft de financiële middelen nodig om uitdagingen zoals het coronavirus of migratie aan te pakken, zeiden EP-leden in een plenair debat over de meerjarenbegroting van de EU.

Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel  

De discussie in het Parlement op 10 maart ging voornamelijk over de omvang en de structuur van het voorstel voor de meerjarenbegroting van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad. Michel slaagde er niet in om tijdens de EU-top van 20-21 februari goedkeuring voor het voorstel te krijgen van de Europese staatshoofden en regeringsleiders.


Hij zei dat hij de dialoog met de lidstaten zou aanhouden “om te evalueren wanneer het mogelijk is om een nieuwe top te organiseren” en beloofde om in nauw contact te blijven met het Parlement over de ontwikkelingen.


Volgens kritiek van de EP-leden, toont het voorstel van Michel onvoldoende ambitie. Ze wezen er ook op dat de huidige uitdagingen duidelijk aantonen dat de begroting van Europa moet inspelen op de verwachtingen van de burgers.


José Manuel Fernandes (EVP, Portugal) van het Parlementaire onderhandelingsteam over de meerjarenbegroting, zei: “Misschien is het goed dat de Raad niet tot een akkoord kon komen. Het Europees Parlement kan geen akkoord goedkeuren dat indruist tegen de belangen van de Europese burgers. De leiders van de EU kunnen het mooi uitleggen, maar wanneer het gaat om hun doelstellingen financieel te ondersteunen, lukt het hen niet”.


S&D fractieleider Iratxe García Pérez (Spanje) zei: “Het is beter om geen akkoord te hebben [over de meerjarenbegroting] dan een slecht akkoord”.


De EU moet uitgerust zijn om te reageren

EP-leden wijzen erop dat de huidige uitdagingen aantonen dat de EU de financiële middelen nodig heeft voor gezamenlijke oplossingen.


Fractieleider van Renew Europe Dacian Cioloș (Roemenië) zei dat de meerjarenbegroting de impact van het coronavirus op bedrijven kan beperken: “De Europese begroting moet haar rol spelen als investeringshefboom die de economie weer op gang krijgt,” Hij verwees ook naar de crisis aan de grens tussen Griekenland en Turkije en merkte op: “Volgens ons veiligheids- en solidariteitsbeleid aan de grenzen heeft Frontex [het Europees grens- en kustwachtagentschap] voldoende middelen en een budget nodig voor echte solidariteit ter plekke”.


Voorzitter van de begrotingscommissie Johan Van Overtveldt (ECH, België) verzette zich tegen de besparingen op het defensiebudget en onderzoeksprogramma’s: “Als de EU moet investeren in één beleidsvorm, dan is het in onze gezamenlijke toekomst. We moeten onze aandacht op innovatie vestigen”.


Margarida Marques (S&D, Portugal), ook lid van het onderhandelingsteam van het Parlement, zei: “Onze reactie moet meer Europees zijn nu dat we voor uitdagingen staan zoals klimaatverandering en demografische, digitale en internationale uitdagingen - een Europa dat een oplossing kan bieden voor het coronavirus en de crisis aan de grenzen”.


Marques zei dat de EU voorbereid moet zijn om te reageren op onverwachte crisissen: “Tijdens de komende zeven jaar moeten we ervan bewust zijn dat er onverwachte uitdagingen kunnen ontstaan, en Europa kan niet zoals in 2007-2008 zeggen dat we niet klaar zijn”.


Rasmus Andresen (Groenen/VEA, Duitsland), nog een lid van het onderhandelingsteam zei dat de situatie ernstig is en dat de lidstaten moeten proberen om tot een akkoord te komen: “We staan voor een nieuwe economische crisis en dit is niet het moment voor deze nationalistische gevechten”.


Gebroken beloftes

Siegfried Mureșan (EVP, Roemenië) wees erop dat de Europese Raad in juni 2019 een strategische agenda heeft aangenomen die de EU verbindt tot doeltreffende controle van de buitengrenzen als voorwaarde voor het garanderen van de veiligheid van de burgers, het versterken van de interne markt en digitale onafhankelijkheid. Niettemin voorziet het voorstel van Charles Michel zware besparingen voor het kustwachtagentschap, de interne veiligheid, de interne markt en de programma’s van Digitaal Europa. “Het voorstel van Michel respecteert de beloftes van de Europese Raad niet. Ons antwoord moet nee zijn”.


Jens Geier (S&D, Duitsland) gaf ook de tegenstrijdigheden aan in de berichten van de leiders van de EU over Europa: “Jarenlang zien we hetzelfde scenario. Op zondag vragen ze in hun speech om meer bescherming van de grenzen en meer uitgaven voor het klimaat, voor het gemeenschappelijke defensiebeleid, etc. Op maandag zijn de lidstaten niet meer bereid om het geld op tafel te leggen. Tegen dinsdag gaat het gesprek weer over hoe slecht alles gaat omdat de EU geen problemen kan oplossen.”