Europa heropbouwen na Covid-19: EP-leden roepen op tot daadkrachtig optreden  

 
 
Enkele deelnemers van het debat: sommigen in Brussel, anderen op afstand  

Europeanen verwachten dat de EU en overheden daadkrachtig zullen optreden om een weg te banen uit de crisis en een robuuster Europa op te bouwen, zeggen EP-leden tijdens een plenair debat.

In een discussie met voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op 16 april, wezen EP-leden erop dat solidariteit en ambitieuze nieuwe oplossingen nodig zijn om de coronavirus-uitbraak en de economische gevolgen te overwinnen.

Parlementsvoorzitter David Sassoli zei tijdens zijn openingstoespraak: “We willen sterker en robuuster uit deze crisis komen, en in een betere positie om de uitdagingen van morgen aan te pakken… het is van cruciaal belang om de geleidelijke versoepeling van de lockdown, de exitstrategie en het herstelplan te coördineren… om een eventuele desastreuze terugval naar de crisis te vermijden.”

De meeste EP-leden verwelkomden de plannen die Ursula von der Leyen aangekondigde om een enorme investering te garanderen om een resistentere, groene en digitale economie te creëren. Von der Leyen benadrukte de cruciale rol van de meerjarenbegroting van de EU, en bestempelde het als “het moederschip van ons herstel”. Ze sprak ook over de nood aan een nieuw Marshall Plan - het programma dat hielp bij de heropbouw van de economie van de Europese landen na de Tweede Wereldoorlog.

Charles Michel drong ook aan op gezamenlijke actie op EU-niveau en zei: “Soms is een crisis nodig om mensen samen te brengen”.

Namens de EVP-groep, onderstreepte Esteban González Pons (Spanje) de rol van het Parlement: “Als de pest rondwaart, kan het Parlement niet sluiten… Het Parlement is essentieel in tijden van een pandemie. Het is een buitengewone periode voor overheden en het Parlement is het huis voor de democratie.” Hij wees op fouten van de initiële respons op de crisis: “We hadden vroeger kunnen reageren, we hadden resoluter kunnen optreden, we hadden werkelijk samen kunnen reageren”. Maar hij voegde toe: “De Europese Unie biedt de hoop waar miljoenen Spanjaarden naar uitkijken”.

Vele EP-leden die in de plenaire vergaderzaal van het Parlement in persoon of op afstand deelnamen, benadrukten hoe kritiek dit moment is. “De beslissingen die we nu nemen bepalen de toekomst van Europa: ofwel komt Europa er sterker uit ofwel verliezen de burgers hun hoop in het Europese project”, zei Iratxe García Pérez (S&D, Spanje). “Hoe daadkrachtiger we nu optreden, hoe minder dramatisch de economische en bredere impact morgen zal zijn en hoe eerder we terug kunnen keren naar het normale leven”.

“Deze moeilijke tijden zijn voor iedereen een test”, zei Dacian Cioloș (Renew Europe, Roemenië), in zijn oproep tot solidariteit en samenwerking om de gezondheidscrisis aan te pakken. Hij zei ook dat Europa een Marshall Plan, een digitale strategie en een Green Deal nodig heeft, evenals “ambitie om de strategie toe te passen.”

Marco Campomenosi (ID, Italië) sprak over de frustratie van mensen die aan hun lot werden overgelaten en terug aan het werk willen. Hij zei dat de EU zelfs voor de crisis jarenlang een trage groei heeft gekend en stelde dat de EU-regels moeten veranderen om de economie te stimuleren en meer onafhankelijkheid te verzekeren.

“We zien dat globalisering en altijd maar meer willen niet altijd het antwoord zijn, maar ten koste gaan van weerbaarheid en capaciteit om schokken op te vangen” zei Philippe Lamberts (Groenen/EVA, België). Hij riep op om opnieuw na te denken over hoe de maatschappij georganiseerd is en over een “nieuwe manier van leven, produceren, bewegen en reizen”.

“We moet luid en duidelijk zeggen dat Europa totaal onvoorbereid was voor de rol die ze als coördinator diende te spelen in deze crisis”, zei Raffaele Fitto (ECH, Italië). Hij eiste maatregelen om de meest getroffen sectoren zoals toerisme, transport en landbouw te steunen, om bureaucratische rompslomp af te voeren en de EU-begroting te herbekijken.

Manon Aubry (GUE/NGL, Frankrijk) verweet de bezuinigingsmaatregelen van de voorbije tien jaar om de capaciteit in de Europese gezondheidszorg te verminderen en had kritiek op de strategie om staatsschulden in te perken, zodat het de kans belemmert van regeringen om crisissen aan te pakken. “Het is tijd om taboes te doorbreken; het is de enige manier om met de pandemie om te gaan vandaag en met klimaatverandering morgen”.

Ontdek welke maatregelen de EU al genomen heeft om de pandemie in te dijken.