Het gaat om de toekomst van de EU: brede steun EP voor Europees herstelfonds 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
EP-leden bespreken tijdens een buitengewone plenaire vergadering met Commissie de Raad het nieuwe herstelplan en de langetermijnbegroting  

Het Europese herstelinstrument van 750 miljard euro richt zich op toekomstige generaties en is ingebed in een vernieuwde EU-meerjarenbegroting.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen presenteerde het voorstel vandaag in het Europees Parlement. Nadat Nikolina Brnjac namens het Kroatische voorzitterschap had toegezegd om samen te werken met de lidstaten om de onderhandelingen over het herstelpakket met het Europees Parlement snel af te kunnen ronden, namen de fractieleiders het woord voor een eerste reactie op de voorstellen.

Klik op de namen van de sprekers om de interventies te bekijken.

"Europese solidariteit is terug en we openen een nieuw hoofdstuk voor de EU", aldus Manfred Weber (EVP, DE). Volgens hem moet het nieuwe geld worden besteed aan nieuwe ideeën en niet aan de oude problemen van Europa. "Solidariteit gaat hand in hand met verantwoordelijkheid", daarom moet het duidelijk zijn hoe het geld zal worden terugbetaald, zei hij. Weber wil nieuwe eigen middelen voor de EU en digitale belasting heffen op de tech reuzen.

Iratxe García Perez (S&D, ES) bedankte Von der Leyen voor het ambitieuze voorstel en voor het feit dat het EP "de rol krijgt die het verdient" bij het opstellen van het wederopbouwpakket. Zij waarschuwde dat het voortbestaan van het Europese project op het spel staat en drong er bij de Raad op aan om het nieuwe MFK met gekwalificeerde meerderheid goed te keuren om te voorkomen dat de EU "gegijzeld wordt door vier lidstaten die de voorkeur geven aan een nationaal antwoord in plaats van een Europees antwoord".

"Dit is ongekend in de geschiedenis van Europa", aldus Dacian Ciolos (Renew, RO). "Het MFK en het herstelplan moeten zich richten op de toekomst", met de Green deal en de digitale agenda als bouwstenen, zei hij. "We verschillen misschien van mening over sommige details, maar ik ben echt blij met de aanpak", zei hij, en herinnerde de lidstaten eraan dat "de EU geen geldautomaat is. Solidariteit komt met waarden".

Jörg Meuthen (ID, DE) verwierp het voorstel als "volledig fout en onzinnig", zonder de juiste rechtsgrondslag en zonder verantwoordelijkheid of economische betekenis. De Commissie wil geld uitgeven "alsof morgen niet bestaat". Het is een enorme prijs voor de Europese belastingbetalers, zo concludeerde hij.

Ska Keller (Groenen, DE) zei: "We moeten de grote fouten uit het verleden niet herhalen en landen dwingen tot bezuinigingen en blinde marktideologieën. In plaats daarvan moeten we geld goed investeren in projecten die op de lange termijn zullen helpen, banen zullen creëren en de enige planeet die we hebben zullen redden".

Johan van Overtveldt (ECR, BE) zei: “Als we leningen en subsidies willen, dan moeten er duidelijke voorwaarden worden gesteld. Het geld moet daar terechtkomen waar het het meest nodig is, en er moeten beschermingsmechanismen voor onze bedrijven komen. Mensen die werken en sparen, moeten niet de dupe worden van deze programma's.

"In plaats van schoon schip te maken met vroegere dogma's", stopt het herstelplan "midden in ondiep water", aldus Manon Aubry (GUE/NGL, FR). Zij verwelkomt de nieuwe voorstellen voor eigen middelen en roept op tot kwijtschelding van de crisisschuld, rechtstreekse en eeuwigdurende leningen aan de lidstaten en het stellen van voorwaarden aan overheidssteun op basis van sociale overwegingen.

De Commissie presenteerde ook het aangepaste werkprogramma voor 2020, waarin prioriteit wordt gegeven aan acties die nodig zijn om het herstel en de veerkracht van Europa te bevorderen.

Volgende stappen:

Het Parlement en de Raad beginnen nu de onderhandelingen om de definitieve vorm van de nieuwe voorstellen vast te stellen.