Begroting en herstel: EP-leden willen duidelijkheid rond eigen middelen  

 
 
Charles Michel tijdens het debat in het Parlement  

De EU moet voldoende financiering veiligstellen voor de herstelplannen en om sterker uit de Covid-19-crisis te komen, zeiden EP-leden in een plenair debat op 8 juli.

De discussie met voorzitter van de Europese Raad Charles Michel ging over de vooruitzichten van de lidstaten om tijdens de EU-top op 17-18 juli een akkoord te vinden over de meerjarenbegroting voor 2021-2027 en het crisis-herstelplan. De Europese Commissie stelt een pakket voor van bijna €2 biljoen om regio’s en sectoren te helpen die het zwaarst getroffen werden door het coronavirus en om de grondslag te leggen voor een duurzaam, digitaal en weerbaar Europa.

Michel gaf een verslag aan de EP-leden over zijn bilaterale gesprekken met de EU-leiders om een consensus te vinden onder de lidstaten. Hij zei dat hij tegen het einde van de week een compromisvoorstel zou vinden, maar wees erop dat er nog steeds aanzienlijke onenigheid is: “Mijn indruk na deze gespreksronde is dat we niet klaar zijn met de onderhandelingen en dat er nog veel werk is.”

Vicevoorzitter van de Commissie Maroš Šefčovič benadrukte de noodzaak voor de samenwerking tussen het Parlement, de Raad en de Commissie en sprak zijn hoop uit dat een latere vergadering op 8 juli tussen de voorzitters van de drie instellingen en de Duitse bondskanselier Angela Merkel – die het Duitse roterende voorzitterschap van de Raad van de EU waarneemt – de basis zou leggen voor een compromis.

Vele EP-leden benadrukten dat een overeenkomst tussen de EU-leiders met onvoldoende financiering niet goedgekeurd zal worden door het Parlement. Siegfried Mureșan (EVP, Roemenië) was bezorgd dat de Europese Raad het Parlement niet in de gesprekken betrekt. “We kunnen niet akkoord gaan omdat je een kleiner budget gaat voorstellen voor een Europese Unie die méér moet doen,” zei hij tegen Charles Michel.

Iratxe García Pérez (S&D, Spanje) sprak zich uit tegen het idee dat lidstaten aan de macro-economische voorwaarden moeten voldoen om financiering voor hun herstel te krijgen: “We weten wat bezuinigingen betekenen, welke negatieve invloed die hebben op werknemers en op besparingen in sociale uitgaven. We kunnen een terugkeer naar dit soort beleid gewoon niet toelaten”.

Europarlementsleden sporen de EU-landen aan om nieuwe middelen voor de EU-begroting goed te keuren. “Een heffing op plastic is niet voldoende voor ons, zei Valérie Hayer (Renew Europe, Frankrijk), co-rapporteur voor eigen middelen. Volgens haar mogen toekomstige generaties de last niet dragen om het herstelfonds terug te betalen. “Laat GAFA [Google, Apple, Facebook en Amazon], de multinationals met agressieve fiscale plannen en de grootste vervuilers de last dragen”.

EP-leden dringen aan bij EU-leiders om de omvang van de Europese uitdagingen in gedachte te houden. “Mensen schrikken van het bedrag (van het pakket), maar het is eerlijk gezegd maar 1,5% van het bruto binnenlands product (bbp) van drie jaar, wanneer we voor een recessie staan die wel eens een invloed van 9-10% op het bbp kan hebben,” merkte Philippe Lamberts op (Groenen/EVA, België). Rasmus Andresen (Groenen/EVA, Duitsland) zei dat het klimaat en de rechtstaat de prioriteiten van de EU zijn en pleitte: “Laat geen nep-compromis toe ten nadele van het klimaat en de democratie.”

Voorzitter van de begrotingscommissie Johan Van Overtveldt (ECH, België) betoogde dat Europese instellingen de onzekerheid voor bedrijven en burgers moeten proberen te beperken tijdens deze moeilijke tijden: “Alle instellingen worden aangespoord om hun best te doen om een institutionele impasse te vermijden. Een blokkering zou alleen maar leiden tot een gebrek aan stimulans voor economisch en sociaal herstel.”

“De Europese Raad moet aan het werk gaan,” dringt Margarida Marques aan (S&D, Portugal), co-rapporteur voor de EU-meerjarenbegroting. Ze onderstreepte het belang van wat er besproken wordt: “Het herstelfonds is essentieel voor Europa om de crisis te boven te komen. Het meerjarig financieel kader is cruciaal voor de toekomst van de volgende generatie.”

Meer lezen over de oproep van het Parlement voor nieuwe middelen voor eigen inkomen voor de EU-begroting.