Debat over EU-begroting en herstel: "Een akkoord in de Raad is geen definitief akkoord". 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
De Commissievoorstellen zijn wat het EP betreft het minimum wat aanvaardbaar is.  

Terugkijkend op 19 juni en vooruitblikkend op de EU-top van 17 juli hebben de EP-leden hun standpunt over de toekomstige financiering van de EU en het economisch herstel geformuleerd

In het debat met de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en Eurocommissaris Maroš Šefčovič hebben de meeste leden van het Europees Parlement herhaald dat de voorstellen van de Commissie voor het economische herstelpakket en een nieuwe EU-meerjarenbegroting het absolute minimum zijn dat voor het Parlement aanvaardbaar is.

De Europarlementariërs eisten ook een behoorlijk terugbetalingsplan, inclusief verschillende nieuwe Europese inkomstenbronnen, de zogenaamde “eigen middelen”, zoals een digitale belasting of een belasting op basis van het emissiehandelssysteem (ETS), om te voorkomen dat de burger straks de rekening gepresenteerd krijgt van de financiering van het herstel.

Verscheidene parlementsleden drongen erop aan dat

- de voorwaarden verbonden aan de herstelfondsen niet mogen leiden tot nieuwe bezuinigingen;

- de rechtsstaat moet worden gerespecteerd;

- investeringen de veerkracht van de EU moeten versterken, bijvoorbeeld door het bevorderen van de digitale agenda.

Terwijl voor sommige leden van het Europees Parlement het hele pakket een "magere 1,5%" van het BNI van de EU bedraagt, vonden anderen de omvang van het pakket te groot en betreurden dat de EU schulden aan gaat.

Een aantal EP-leden zei dat het belangrijk is om naar de lange termijn te kijken, voor het geval er meer lockdowns komen. Zij benadrukten dat "een akkoord in de Raad geen definitief akkoord is", aangezien het Europees Parlement bereid is om te onderhandelen. Het Parlement heeft het laatste woord (stemming bij absolute meerderheid) voordat de meerjarenbegroting (meerjarig financieel kader, MFK) voor 2021-2027 in werking kan treden.

Zoals bepaald in artikel 324 van het Verdrag hebben David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, in haar hoedanigheid van roulerend voorzitterschap van de Raad, en Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, op 8 juli een ontmoeting gehad met Commissievoorzitter von der Leyen om de balans van de nieuwe EU-meerjarenbegroting en het voorgestelde herstelplan op te maken en de komende politieke onderhandelingen voor te bereiden.

Achtergrond

Op 19 juni hebben de EU-staatshoofden en regeringsleiders via videoconferentie van gedachten gewisseld over de plannen voor het coronaherstelfonds in de strijd tegen de Covid-19-crisis en over een nieuwe EU-meerjarenbegroting die de Europese Commissie op 27 mei 2020 in het Parlement heeft gepresenteerd. Zij zijn er op 19 juni niet in geslaagd overeenstemming te vinden over een gemeenschappelijk standpunt.

De EU-leiders komen op 17 juli in Brussel opnieuw fysiek bij elkaar om te proberen tot een akkoord te komen op basis van concrete voorstellen die Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, naar verwachting vóór de EU-top zal presenteren.

Kijk en luister de speeches hier terug (klik op de naam van de spreker)

Charles MICHEL, voorzitter van de Europese Raad

Maroš ŠEFČOVIČ, voor de Europese Commissie

Siegfried MUREŞAN (EVP, RO)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Valérie HAYER (Renew Europe, FR)

Gilles LEBRETON (ID, FR)

Philippe LAMBERTS (Groenen/EVA, BE)

Johan VAN OVERTVELDT (ECR, BE)

Manon AUBRY (GUE/NGL, FR)