EU-begroting: het Parlement wil nieuwe middelen voor eigen inkomsten 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Om het herstel van Covid-19 te financieren en in de toekomst van Europa te investeren, wil het Parlement nieuwe inkomstenbronnen voor de EU-begroting. Ontdek meer in onze video.

De Covid-19-pandemie heeft een ongekende socio-economische impact gehad, en de laatste prognoses voorspellen dat de EU-economie met 8,3% zal krimpen. De EU en de lidstaten hebben al nieuwe buitengewone maatregelen genomen als respons op de crisis. Nu de Unie eraan werkt om de onmiddellijke schade aan te pakken die veroorzaakt werd door het coronavirus – terwijl het ook werkt aan een groener en een digitaler Europa – zal het belangrijkste instrument de EU-meerjarenbegroting zijn.

Een herstel-begroting

De voorbereidingen voor de 2021-27 begroting begonnen al in mei 2018. Maar in het licht van de corona-uitbraak, kwam de Europese Commissie in mei 2020 met een nieuw begrotingsvoorstel om de impact van de pandemie aan te pakken. Het voorstel van de Commissie kwam na een oproep van het Parlement voor een grootschalig herstelpakket en bestaat uit een budget van €1,1 biljoen plus een €750 miljard herstelinstrument dat bestaat uit subsidies en leningen.

EU-leiders verlaagden de subsidies tot €1.074 miljard tijdens de EU-top van 17-21 juli, wat voor tegenspraak zorgde van EP-leden die zeiden dat het essentiële programma’s in gevaar zou brengen. De goedkeuring van de begroting hangt af van onderhandelingen tussen het Parlement en de nationale overheden in de Raad, die reeds startten in augustus.

Meer leren over het EU-herstelplan

Lenen voor het €750 miljard herstelpakket zal mogelijk zijn via een aanpassing van de regels die de voorwaarden bepalen voor de financiering van de EU-begroting. Om de capaciteit te vergroten van de EU om op de financiële markten te lenen en de schulden later terug te betalen, stelt de Commissie voor om de maximale financiering van de Unie door de lidstaten te verhogen. In een stemming op 16 september, baande EP-leden de weg voor deze procedure. De stem van het Parlement maakt het voor de Raad mogelijk om de nieuwe regels snel aan te nemen en het in de 27 lidstaten te laten bekrachtigen, met het doel om het herstelplan zo snel mogelijk operationeel te maken.

Nieuwe inkomstbronnen om het herstel te financieren

De inkomstbronnen van de EU-begroting (ook eigen middelen genoemd) zijn al een aantal decennia onveranderd gebleven. Dit zijn onder andere douaneheffingen en nationale bijdragen gebaseerd op btw-ontvangsten en het bruto nationaal inkomen. In de loop der jaren heeft het Parlement herhaaldelijk opgeroepen om het systeem rond eigen middelen te herzien.

Nu dat de EU herstelt van de coronavirus-uitbraak, dringen EP-leden aan om nieuwe eigen middelen in te brengen om de herfinancieringskost van het herstelinstrument te dekken, om scherpe dalingen in de begrote EU-uitgaven te voorkomen en om te beletten dat de Covid-19-respons geen zware last voor toekomstige generaties wordt.

Het Parlement stelt nieuwe inkomsten voor in de vorm van milieu- en financiële heffingen, inclusief:

  • een gemeenschappelijk geconsolideerde heffingsgrondslag voor vennootschappen
  • heffing op digitale dienstlevering
  • een heffing op financiële transacties
  • inkomsten van het emissiehandelssysteem (ETS)
  • een bijdrage op basis van niet-gerecycleerd plastic verpakkingsafval
  • mechanisme voor koolstofcorrectie over landgrenzen

In de stemronde op 16 september drongen EP-leden aan op een wettelijk bindende kalender voor de introductie van nieuwe inkomstbronnen. Het Parlement heeft ook herhaaldelijk gevraagd voor de afschaffing van alle budgetkortingen en correcties, waar alleen sommige EU-landen voordeel uit halen.

Europeanen willen een verhoogde EU-begroting

Voor elke beslissing over de meerjarenbegroting is de goedkeuring van EP-leden nodig, en het Parlement heeft al gezegd dat de aanvaarding van nieuwe bronnen voor eigen middelen een essentiële vereiste is voor goedkeuring. Een nieuwe enquête van juni 2020 in opdracht van het Parlement, toont aan dat de meerderheid (56%) van Europeanen gelooft dat de EU meer financiële middelen nodig heeft om de impact van Covid-19 volledig ongedaan te maken.

Op 13 juli, vóór de EU-top in juli, zei voorzitter van de begrotingscommissie Johan Van Overtveldt: “De positieve stappen op het vlak van omvang en het evenwicht van het herstelinstrument kunnen niet compenseren voor reactionaire voorstellen voor de meerjarenbegroting en eigen middelen. Er wordt verder gesnoeid in essentiële EU-programma’s – ik heb het over Horizon Europa, Erasmus+, Digitaal Europa en migratie.” Hij voegde eraan toe dat de lange termijndoelstellingen van de EU niet verdwenen zijn tijdens de Covid-19-uitbraak en niet opgeofferd mogen worden.

“We willen toekomstige generaties niet straffen"

Tijdens een debat op 14 september, zei Valérie Hayer, één van de EP-leden die leiding heeft genomen inzake de hervorming van eigen middelen: “we moeten verzekeren dat we niet raken aan het spaargeld van de Europeanen. We moeten naar de CO2-voetafdruk kijken van goedkope invoer. [...] En vind jij het correct dat multinationals gebruik kunnen maken van belastingoptimalisering? [...] Dit zijn de spelers die rekening van het herstel moeten betalen, niet de Europese burgers.”

José Manuel Fernandes, een ander leidinggevende EP inzake de hervorming van eigen middelen, zei: “We willen toekomstige generaties niet penaliseren of besparen in EU-programma’s of beleid. Vandaar ons pleidooi voor nieuwe eigen middelen, die voldoende moeten zijn om de leningen terug te kunnen betalen.”

De volgende stappen

Het Parlement zal het laatste woord hebben vóór de 2021-2027 begroting van kracht kan gaan. De huidige meerjarenbegroting loopt af op 31 december 2020.