Sassoli: de beslissingen die we nemen zullen de Unie voor decennia hervormen 

 
 
David Sassoli tijdens de EU-top  

David Sassoli zei tegen EU-leiders dat herstelplannen ambitieus moeten zijn en waarschuwde dat goedkeuring van de nieuwe begroting door het Parlement niet vanzelfsprekend is.

De voorzitter van het Parlement sprak tijdens de opening van de EU-top op 17 juli om een akkoord te vinden onder de nationale regeringen over de volgende EU-meerjarenbegroting, inclusief maatregelen voor het herstel van Europa na de coronapandemie.


“De gesprekken en beslissingen zullen essentieel zijn om onze Unie herop te bouwen voor de komende decennia,” zei Sassoli. Hij zei dat er geen weg terug is na de Covid-19-crisis.


“De pandemie heeft ons nieuwe verantwoordelijkheden en verplichtingen gegeven: de verantwoordelijkheid om keuzes te maken en de plicht om dit in het belang te doen van velen, niet van enkelen. Als dit onze opdracht is, wordt het duidelijk waar we moeten investeren: in de groene economie, volksgezondheid, onderwijs en in digitale, democratische en sociale rechten.”


Sassoli zei dat het herstelplan moet helpen om de economie te transformeren en de toenemende ongelijkheid aan te pakken: “Het herstelplan moet in verhouding zijn met onze ambities.”


Hij zei dat het Parlement de financiering steunt die de Europese Commissie heeft voorgesteld, inclusief de voorgestelde verdeling tussen subsidies en leningen. De voorzitter vroeg ook naar de introductie van eigen middelen en om kortingen voor sommige lidstaten af te schaffen, die hij “oneerlijk en moeilijk om te rechtvaardigen” noemde.


Sassoli herinnerde EU-leiders eraan dat de goedkeuring van het Parlement voor de begroting essentieel is. “Het is ondenkbaar dat Europa, dat een akkoord bereikt over een gezamenlijke respons op de crisis, het Parlement buiten spel zou zetten.”


De voorzitter zei ook nog dat het Parlement “teleurgesteld” was over het begrotingsvoorstel van de Raad tijdens de top: “Als we Europa willen herstellen, hebben we stabiele financiering nodig op lange termijn. Dit is een vereiste voor de goedkeuring van het Parlement.”


Sassoli benadrukte het belang van solidariteit tijdens de huidige crisis: “Europa is naar elkaar toegegroeid op basis van gemeenschappelijke waarden. Laten we Europa niet reduceren tot een continentale geldautomaat.”


Hij voegde eraan toe: “Het Parlement zal alleen zijn goedkeuring geven als de prioriteiten die ik vandaag vernoemd heb, ingevuld worden.”