Voorzitter Sassoli tegen de EU-leiders: Help de begrotingsonderhandelingen opnieuw op gang 

 
 

Voorzitter van het Parlement David Sassoli drong tijdens de EU-top bij de EU-leiders aan om de vastgelopen onderhandelingen over de 2021-2027 begroting te deblokkeren.

Voorzitter Sassoli met President Macron en bondskanselier Merkel tijdens de EU-top van 15 oktober © KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP  

Sassoli vroeg de staatshoofden en regeringsleiders aan het begin van de vergadering op 15 oktober om het onderhandelingsmandaat van het Duitse voorzitterschap van de Raad aan te passen om een akkoord over de EU-meerjarenbegroting mogelijk te maken.

Hij wees erop dat de onderhandelaars van het Parlement bijkomend €39 miljard gevraagd hebben voor essentiële EU-programma’s die de burgers ten goede komen en duurzaam herstel stimuleren. “Dit is een schamel bedrag vergeleken met het totaalpakket ter waarde van €1 800 miljard, maar het kan een enorm verschil maken voor de burgers die voordeel halen uit ons gezamenlijk beleid”, zei Sassoli over het totaalbedrag van de zevenjarenbegroting en het Covid-19-herstelplan.

Sassoli merkte ook op dat de aanvaarding van Parlement’s suggesties door de Raad, het maximumbedrag voor uitgaven met slechts €9 miljard zou verhogen, wat het maximumbedrag tot hetzelfde niveau brengt als de werkelijke uitgaven van de periode 2014-2020.

Hij zei dat de rentebetalingen voor de geplande financiering van de EU-schuld om het herstel te betalen, niet mogen meetellen voor de plafonnering van de begroting. Het herstelplan is een “buitengewoon initiatief, en de rentekost moet daarom ook behandeld worden als een buitengewone uitgave. Het mag niet betekenen dat er een keuze moet gemaakt worden tussen deze kosten en de [begrotings]-programma’s”.

De voorzitter benadrukte ook de noodzaak voor bindende termijnen tijdens de komende jaren voor nieuwe soorten begrotingsinkomsten en voor flexibele maatregelen in de begroting om herverdeling van ongebruikte fondsen naar andere programma’s toe te laten.

Sassoli verdedigde de eisen van het Parlement voor ambitieuze emissiereductiedoelstellingen. “We moeten de broeikasgassen tegen 2030 tot 60% terugschroeven... We hebben een objectief nodig, dat fungeert als helder baken op weg naar klimaatneutraliteit. Het milieu beschermen betekent nieuwe banen, meer onderzoek, meer sociale bescherming en meer mogelijkheden.”

“We moeten economische stimuleringsmaatregelen ontwikkeld door publieke instellingen gebruiken om de groeimodellen radicaal te veranderen, terwijl we een eerlijke transitie verzekeren die kansen biedt voor ons en toekomstige generaties. Niemand mag achterblijven”, voegde hij toe.

Wat betreft de lopende onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK, uitte Sassoli zijn bezorgdheid over het gebrek aan duidelijkheid vanwege het VK. “Ik hoop dat onze Britse vrienden de laatste, beperkte kans grijpen om op constructieve manier onze wederzijdse verschillen te overwinnen”, zei hij, en voegde eraan toe dat het VK zijn toezeggingen moet nakomen en de controversiële maatregelen in de “Internal Market Act” moet schrappen.

Sassoli riep ook op om de spanningen met Turkije te milderen. “De Turkse retorica wordt steeds agressiever en de tussenkomst van het land in het Nagorno-Karabakh conflict helpt in ieder geval niets. Het is nu tijd voor de EU om de Duitse bemiddelingsinspanningen volledig te steunen, om samen met één stem te spreken”, zei hij.