EP benadrukt dat rechtsstaatmechanisme zonder vertraging van toepassing is vanaf 1 januari  

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • De politieke verklaringen van de Europese Raad over het rechtsstaatmechanisme zijn “overbodig” omdat ze niet juridisch bindend zijn 
  • Het pakket waaronder de EU-meerjarenbegroting, het herstelfonds en de conditionaliteit voor de rechtsstaat vallen heeft “historische betekenis”  
  • De unanimiteitsregel in de Raad is achterhaald en contraproductief.  

In een resolutie ter afronding van het debat over het MFK, betwist het EP de verklaring van de Raad om het rechtsstaatmechanisme op te schorten, hangende goedkeuring van het Europees Hof.

Tijdens een stemming op woensdagavond werd een resolutie over het 2021-2027 Meerjarig Financieel Kader (MFK), het EU-herstelfonds en de verordening over de rechtsstaat aangenomen met 496 stemmen voor, 134 tegen en 65 onthoudingen.


Het Parlement verwelkomt de politieke overeenkomsten over het meerjarenbegrotingspakket, waar het rechtsstaatmechanisme onder valt, en wijst op de “historische betekenis” ervan.


Conditionaliteit rechtsstaat moet volledig van toepassing zijn vanaf 1 januari


Daarentegen zijn de conclusies van de Europese Raad van 11 december - waarin staat dat de Commissie het rechtstaatmechanisme niet mag toepassen totdat het Europees Hof van Justitie een besluit heeft genomen over de geldigheid ervan - “overbodig”. De overeenkomst tussen het EP en de Raad stelt duidelijk dat het zal gelden vanaf 1 januari, zo benadrukken de parlementsleden.


Volgens de EU verdragen " zal de Europese Raad geen wetgevende functies uitoefenen”. De leden van het Europees Parlement vinden daarom “dat een politieke verklaring van de Europese Raad niet kan worden beschouwd als een interpretatie van wetgeving”. De Commissie is “volledig onafhankelijk” en de Raadsconclusies “kunne niet bindend kunnen worden gemaakt voor de Europese Commissie op basis van rechtshandelingen”, voegen de parlementsleden toe.


Onnodige vertraging voor EU-financieringspakket als gevolg van unanimiteitsregel


Het Parlement betreurt hevig dat de vereiste unanimiteit in de Raad de goedkeuring van het MFK en het Eigen Middelenbesluit onnodig vertraagt. De aanstaande Conferentie over de Toekomst van Europa zou moeten proberen om deze obstakels te overwinnen.