EP-leden zetten volgende stap op weg naar het COVID-19-herstelplan  

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Het Parlement versnelt de hervorming van de inkomsten van de EU en maakt zo het herstelpakket “Next Generation EU”, goed voor 750 miljard euro, gebruiksklaar 
  • Nieuwe bronnen van inkomsten zullen de EU-begroting van nieuwe financiering voorzien, onder meer via een heffing op plastic, en zullen helpen de schulden af te lossen die door het herstelfonds zijn aangegaan 
  • De EU-landen moeten het Eigenmiddelenbesluit zo snel mogelijk ratificeren 

De EP-leden hebben drie wetten goedgekeurd over het stelsel van eigen middelen van de EU. Zo effenen ze het pad voor de hervorming van dat stelsel en voor nieuwe inkomstenbronnen.

De EP-leden hebben donderdag een uitvoeringsverordening en twee operationele verordeningen goedgekeurd over de methodes voor het innen of beschikbaar maken van bepaalde eigen middelen. Die middelen vormen de inkomsten van de EU-begroting. De drie wetten werken in combinatie met het belangrijke Eigenmiddelenbesluit (EMB). Dat werd in september 2020 goedgekeurd door het Parlement en in december 2020 door de Raad. Het is nu aan de lidstaten om dit besluit te ratificeren. Op 18 maart hadden 13 van de 27 dat proces al voltooid (Klik hier voor meer info over de stand van de ratificaties).


De goedgekeurde verordeningen bevatten bepalingen over de berekening en vereenvoudiging van de inkomsten van de EU, het beheer van de kasstroom, het toezicht en het controlerecht. Deze bepalingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de hervormde ontvangstenzijde van de EU-begroting vlot blijft draaien.


Zodra de lidstaten het Eigenmiddelenbesluit hebben bekrachtigd, wordt het pakket dat vandaag werd goedgekeurd met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 januari 2021. Het pakket omvat onder meer de invoering van een nieuwe heffing op plastic. De komende vijf jaar zal worden voorzien in een hele reeks van zulke nieuwe inkomstenbronnen. Door middel van het EMB zal de EU 750 miljard euro kunnen lenen voor het herstelplan “Next Generation EU”.


Citaten van de corapporteurs


José Manuel Fernandes (EVP, PT): “Het Europees Parlement geeft opnieuw de toon aan. Met de goedkeuring van dit pakket zorgen we ervoor dat het stelsel van eigen middelen van de EU zal bijdragen aan de verwezenlijking van het herstelplan “Next Generation EU”, zodra de lidstaten het EMB hebben geratificeerd. De stemming van vandaag herinnert ons eraan dat we snel en doortastend moeten optreden om het herstel in gang te zetten.”


Valérie Hayer (RENEW, FR): “Het Parlement handelt opnieuw snel om het herstel te verwezenlijken. We dringen er nu bij alle lidstaten op aan het herstelplan zo snel mogelijk te bekrachtigen. We kunnen ons geen uitstel veroorloven. Daarnaast verplicht de terugbetalingsovereenkomst van december de Commissie ertoe om in juni dit jaar een voorstel te doen voor een digitale EU-heffing, ongeacht wat er gebeurt op het niveau van de OESO.”


Uitslag van de stemming


Verordening voor eigen inkomsten op basis van een heffing op plastic verpakkingen

540 stemmen voor, 109 tegen, 38 onthoudingen


Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen

560 stemmen voor, 48 tegen, 82 onthoudingen


Inning van eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde

552 stemmen voor, 69 tegen, 67 onthoudingen


Achtergrond


Tijdens de onderhandelingen over de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 (“meerjarig financieel kader”) hebben de Parlementsleden ervoor gezorgd dat er een bindende routekaart komt voor nieuwe EU-inkomstenbronnen. De routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen omvat de volgende drie stappen:


  • Eerste stap (2021): in januari 2021 werd een heffing op niet-gerecyclede kunststoffen ingevoerd en vóór juni worden nieuwe wetgevingsvoorstellen ingediend voor een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, een digitale heffing en een herziening van het emissiehandelssysteem;

  • Tweede stap (2022 en 2023): de Raad bespreekt de nieuwe inkomstenbronnen uiterlijk op 1 juli 2022, zodat deze uiterlijk op 1 januari 2023 kunnen worden ingevoerd;

  • Derde stap (2024-2026): vóór juni 2024 dient de Commissie een voorstel in voor aanvullende nieuwe eigen middelen, waaronder eventueel een belasting op financiële transacties en een financiële bijdrage van het bedrijfsleven of een nieuwe gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. De Raad bespreekt deze nieuwe inkomstenbronnen uiterlijk op 1 juli 2025, zodat deze uiterlijk op 1 januari 2026 kunnen worden ingevoerd.