LIFE-programma: meer EU-steun voor klimaatactie 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

De EU heeft ingestemd om het LIFE-programma te financieren met een budget van 5,4 miljard euro. Bekijk de video om erachter te komen hoe dit klimaatactie zal ondersteunen.

LIFE is het enige programma op EU-niveau dat uitsluitend gewijd is aan milieu en klimaat. Het programma voor 2021-2027 is het meest ambitieuze programma tot nu toe met 3,5 miljard euro voor milieuactiviteiten en 1,9 miljard euro voor klimaatactie. Het programma maakt deel uit van het door de Europese Commissie voorgestelde Green Deal-pakket.

 

Lees meer over EU-actie tegen klimaatverandering.

 

Het opbouwen van een schonere en circulaire economie waarin producten worden hergebruikt en gerecycled, is een prioriteit voor de EU en het LIFE-programma zal daarin een belangrijke rol spelen. Het programma ondersteunt de overgang naar schone energie en werkt samen met andere EU-programma's aan de Europese doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Het heeft ook tot doel de kwaliteit van het milieu te beschermen en te verbeteren en het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en juist biodiversiteit te bevorderen.

 

Het LIFE-programma maakt deel uit van de langetermijnbegroting en herstelplannen van de EU, waarin werd toegezegd 30 procent van de begroting aan klimaatactie te besteden. De andere programma's omvatten het Fonds voor een rechtvaardige transitie om EU-regio's te helpen zich aan te passen aan de groene economie, InvestEU, dat klimaatprojecten zal financieren, en Horizon Europa, dat EU-onderzoek en innovatie in de klimaatsector zal financieren.

 

Het programma werd in april 2021 door het parlement goedgekeurd.

Lees meer over EU-financiering voor klimaat: