EP-leden keuren belangrijk onderzoeksprogramma Horizon Europa goed 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Totale begroting van 95,5 miljard euro, waaronder 5,4 miljard euro uit het Next Generation EU herstelplan 
  • Veel nadruk op gezondheidszorg, digitalisering en ondersteuning van innovatieve MKB-bedrijven 
  • Programma al voorlopig van toepassing sinds 1 januari 2021 
Het programma, dat de periode 2021-27 beslaat, zal innovatieve MKB-bedrijven ondersteunen ©AdobeStock/Boggy  

Het onderzoeks- en innovatieprogramma 2021-2027 beoogt vernieuwing en het decarbonisatie van de industrie, digitalisering en betere voorbereiding van zorgstelsels op toekomstige pandemieën.

Het onderzoeksprogramma voorziet in korte- en langetermijnfinanciering voor onderzoek en innovatie voor wereldwijde uitdagingen, zoals de strijd tegen klimaatverandering, digitalisering en de COVID-19-pandemie.


Het is de eerste keer dat de EU zoveel geld toewijst voor digitalisering en onderzoek naar digitale ontwikkelingen. Horizon Europa zal ook innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) en Europese onderzoeksinfrastructuur ondersteunen. Daarnaast zal nog eens 1 miljard euro worden vrijgemaakt voor basisonderzoek via de Europese Onderzoeksraad.


De Europese Commissie heeft het programma op 1 januari 2021 al voorlopig in werking gesteld. De leden van het Europees Parlement hebben de overeenkomst met de Raad dinsdag definitief goedgekeurd, en voegden er een een politieke verklaring aan toe. Voor de verordening Horizon Europa waren 677 stemmen voor, 5 tegen en 17 onthoudingen, en het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa werd goedgekeurd met 661 stemmen voor, 5 tegen en 33 onthoudingen.


Citaat


“Horizon Europa zal de EU toekomstbestendig maken door het ondersteunen van zorgstelsels, het helpen van de industrie bij decarbonisatie en bedrijven bij innovatie. En het zal ook Europese onderzoekers ondersteunen! Ambitieuze investeringen in onderzoek en innovatie. om toekomstige uitdagingen aan te kunnen pakken”, aldus Dan Nica (S&D, RO), rapporteur voor de verordening Horizon Europa.


“We hebben een ambitieuze en evenwichtige begroting bereikt waarmee fundamenteel en thematisch onderzoek sterk wordt bevorderd, inclusief een specifiek budget voor de culturele en de creatieve sector van de EU. Horizon Europa zal van groot belang zijn voor het herstel in Europa.” zei Christian Ehler (EVP, DE), rapporteur voor het uitvoeringsprogramma van Horizon Europa. “Daarnaast heeft de EU zich er met dit programma juridisch toe verbonden de academische vrijheid in heel Europa te verdedigen”, voegde hij eraan toe.


Achtergrond

Horizon Europa heeft een begroting van 95,5 miljard euro, waarvan 5,4 miljard euro uit het herstelplan Next Generation EU. Daarnaast zal er voor het programma nog eens 4 miljard euro worden uitgetrokken in het meerjarig financieel kader (MFK).

Horizon Europa bestaat uit drie pijlers:

  • Met de pijler “Wetenschappelijke excellentie” ondersteunt de EU grensverleggende onderzoeksprojecten die door onderzoekers zelf opgesteld en geleid worden via de Europese Onderzoeksraad (ERC). Dankzij Marie Skłodowska-Curie-Acties zullen onderzoekers beurzen kunnen krijgen en uitwisselingen kunnen doen. Met de fondsen uit deze pijler wordt ook in onderzoeksinfrastructuur geïnvesteerd.

  • De pijler “Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen” is bedoeld om rechtstreeks bij te dragen aan onderzoek in verband met maatschappelijke uitdagingen en technologische en industriële vermogens. Binnen deze pijler wordt ook de focus voor EU-brede onderzoeksmissies bepaald. Ook publiek publieke samenwerkingen en publiek-private samenwerkingen, en de activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) vallen hieronder. Het JRC verleent onafhankelijke wetenschappelijke en technische ondersteuning aan nationale en EU-beleidsmakers.

  • De pijler “Innovatief Europa” heeft als doel om Europa een voortrekkersrol te laten spelen op het gebied van door de markt gecreëerde innovatie via de Europese Innovatieraad. Verder beoogt deze pijler het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) verder te versterken om de samenhang tussen het bedrijfsleven, onderzoek, het hoger onderwijs en ondernemerschap te stimuleren.