Connecting Europe: EU-boost voor infrastructuurprojecten 

 
 

Europarlementariërs stimuleren met de Connecting Europe Facility dat het Europees transport, digitale netwerken, 5G-systemen en energie-infrastructuur gemoderniseerd worden.

©AdobeStock_monticellllo  

Het programma, dat deel uitmaakt van de EU-begroting voor 2021-2027, zal met een budget van 33,71 miljard euro belangrijke projecten financieren met als doel de vervoersverbindingen en energienetwerken te verbeteren, evenals digitale diensten en connectiviteit in Europa. Het programma moet ook banen, economische groei en de toepassing van nieuwe technologieën ondersteunen.


De parlementsleden zijn erin geslaagd zestig procent van de middelen uit de CEF te reserveren voor projecten die bijdragen aan het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen. Daarnaast wordt 15 procent van de middelen uit de energiepijler van de CEF uitgetrokken voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van hernieuwbare energie.


Ondersteuning op verschillende gebieden

De Connecting Europe Facility heeft als doel om synergiën tot stand te brengen tussen de vervoers-, energie- en digitale sectoren. Het budget voor elke sector zal zijn:

  • Transport: 5.81 miljard euro
  • Energie: 5.84 miljard euro
  • Digitalisering: 2.07 miljard euro

Het zal de interconnectie, ontwikkeling en modernisering van spoorwegen-, wegen-, binnenwateren- en maritieme infrastructuur bevorderen en veilige mobiliteit waarborgen.


De verdere ontwikkeling van de trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T) zal een prioriteit zijn.


Het nieuwe programma zal er ook voor zorgen dat wanneer infrastructuur wordt aangepast om de militaire mobiliteit binnen de EU te verbeteren, deze zowel voor civiele als militaire behoeften kan worden gebruikt. 1.69 miljard euro van het transportbudget gaat naar militaire mobiliteit.

De middelen zullen worden gebruikt voor grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie, decarbonisatie ter ondersteuning van de Green Deal van de EU en de klimaatambities van de EU en om de voorzieningszekerheid te waarborgen

 

Universele toegang tot snelle netwerken vormt de ruggengraat van de digitale transformatie van economie en samenleving, terwijl connectiviteit een beslissende factor is bij het dichten van economische, sociale en territoriale scheidslijnen. Prioriteit zal gaan naar projecten die de dekking uitbreiden, ook voor huishoudens.

 

Achtergrond

De CEF werd in 2014 opgericht om EU-financiering samen te brengen voor de ontwikkeling van infrastructuur in de digitale, transport- en energiesectoren.


Het heeft de synchronisatie van de Baltische staten, de integratie van het Iberisch schiereiland, de diversificatie in Zuidoost-Europa en het offshore-net in de noordelijke zeeën (Noordzee, Ierse Zee, Engels Kanaal, Oostzee en aangrenzende wateren) ondersteund.


CEF maakt ook grensoverschrijdende interoperabiliteit mogelijk op belangrijke gebieden zoals e-justitie, e-gezondheid en cyberbeveiliging.


Sinds 2018 ondersteunt CEF het WiFi4EU-initiatief, dat tot doel heeft gratis openbare wifi aan te bieden via overheidsinstanties in alle EU-landen, plus Noorwegen en IJsland.


Zodra de verordening in werking treedt, geldt deze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.