Gegevensbescherming 
Hoe de EU ervoor zorgt dat uw gegevens veilig blijven 

Maatschappij  Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   

Hoe beschermt Europa jouw persoonlijke gegevens? Werk van het Parlement op het gebied van gegevensbescherming, internet privacy en grootschalig afluisteren.

Nieuwsitems 

       
Persbericht 

Persbericht 

Het Europees Parlement heeft donderdag nieuwe regels goedgekeurd die burgers meer controle bieden over hun persoonsgegevens en een eenduidig niveau voor gegevensbescherming in de hele EU bewerkstelligen. Minimum standaarden voor gebruik van persoonsgegevens voor opsporingsautoriteiten maken ook deel uit van het aangenomen pakket.

       

Dankzij nieuwe technologieën kan iedereen altijd online en in contact met vrienden zijn maar dit brengt ook bedreigingen met zich mee voor onze privacy. De leden werken sinds 2012 aan de hervorming van EU-wetgeving voor gegevensbescherming om te zorgen dat mensen de controle over hun gegevens hebben in de digitale wereld. Het Parlement nam het pakket gegevensbescherming aan in april 2016.

Video's 

Nieuwsitems 

       

Afluisteren op grote schaal staat in de schijnwerpers sinds Edward Snowden het in 2013 onder de aandacht van journalisten bracht. Deze week nam de commissie Burgerlijke vrijheden een resolutie aan waarin wordt gesteld dat er te weinig is gedaan om de privacy van burgers te beschermen. Wij verzamelden vragen op de EP-Facebookpagina en stelden deze aan Claude Moraes, voorzitter van de commissie Burgerlijke vrijheden en belast met dit onderwerp.

Persbericht 

Instemming van het Parlement met de EU-VS handelsovereenkomst staat op het spel als massasurveillance door het Amerikaanse Veiligheidsagentschap NSA niet wordt stopgezet. Dit liet het Parlement woensdag weten in een resolutie waarmee een zes maanden durend onderzoek naar Amerikaanse spionagepraktijken wordt afgerond.

       

De tijd vliegt, en op het gebied van internettechnologie, sociale netwerken, cloud computing en mobiel gebruik, vliegt ze nog wat sneller. Inderdaad, de grote herziening van 20 jaar oude regels voor gegevensbescherming komt laat, dat heeft het NSA-afluisterschandaal op pijnlijke wijze blootgelegd. Het EP stemt op 12 maart over een wetgevingspakket dat zal leiden tot meer controle en veiligheid, moderniseringsnormen en de invoering van nieuwe regels voor bedrijven en overheden op het internet.

Video's 

Nieuwsitems 

       
Persbericht 

Persbericht 

Het EP stemde woensdag in met sterkere waarborgen bij de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU. Het nieuwe wetgevingspakket - een grondige herziening van de huidige regels ter bescherming van gegevens -moet burgers meer controle over hun persoonsgegevens bieden en de overdracht van gegevens door Europa voor bedrijven makkelijker maken. De boetes aan bedrijven die de regels overtreden zijn opgehoogd tot maximaal €100 miljoen of 5% van de globale omzet.

       

De onthullingen van het grootschalige afluisterschandaal door de Amerikaanse veiligheidsdienst en agentschappen in andere landen, zorgde ervoor dat de EP-commissie Burgerrechten wilde onderzoeken hoe dat de privacyrechten van EU-burgers heeft beïnvloed. De commissie Burgerlijke vrijheden nam op 12 februari een verslag aan waarin de bevindingen van meer dan 15 hoorzittingen met deskundigen en betrokkenen staan opgetekend.

       

"Helaas zijn wij gewend geraakt aan een heleboel gratis online diensten, in ruil waarvoor de stille deal is dat de gebruiker transparant is," waarschuwt de Nederlander Peter Hustinx, Europees Toezichthouder voor Gegevensbescherming. Zijn taak is om ervoor te zorgen dat de Europese instellingen het recht op privacy respecteren en nieuw beleid ontwikkelen. Vandaag is het de Dag voor Gegevensbescherming. Wij spraken Hustinx over gegevensbescherming, de huidige uitdagingen en onze gewoonten online.

       
Persbericht 

Persbericht 

Het EP wil dat het programma voor het traceren van geldstromen voor terroristische doeleinden (TFTP-overeenkomst) wordt opgeschort. Dit naar aanleiding van het vermeende aftappen van bankgegevens van EU-burgers bij het Belgische bedrijf SWFT door de Amerikaanse NSA. Dit staat in een niet-bindende resolutie die het EP woensdag heeft aangenomen.

Video's 

Nieuwsitems 

       

Eind oktober had een delegatie van leden van de commissies Burgerlijke vrijheden en Buitenlandse zaken een ontmoeting met VS-vertegenwoordigers in Washington om de beschuldigingen van de Amerikaanse massa-spionage van EU-burgers en politici te bespreken. Deze ontmoeting maakt deel uit van het EP-onderzoek over de afluisterpraktijken van de NSA.

       

Zorgen over privacy staan deze week hoog op de agenda. Op maandag stemde de commissie Burgerlijke vrijheden voor versterking van de EU-regels over gegevensbescherming en zwaardere boetes voor het niet naleven van deze regels. Op woensdag zal het EP een positie moeten innemen over de vraag of de EU-VS overeenkomst over gegevensoverdracht door het SWIFT–betalingsnetwerk moeten worden opgeschort in het licht van de beschuldigingen van internet-spionage door de Amerikaanse autoriteiten.

       

De VS moet de waarheid vertellen over de beschuldigingen van spionage van de EU en haar burgers, zei de meerderheid van de leden in een debat over Prism op 3 juli.

       

Europa kan niet toestaan dat Amerika Europese burgers bespioneert, daarom is het opstellen van wetgeving inzake gegevensbescherming dringend, benadrukten EP-leden woensdag 19 juni bij het bespreken van de nasleep van het recente PRISM internet surveillance schandaal met Viviane Reding, commissaris van Justitie in de Commissie Burgerlijke vrijheden. Beschermingsregels moeten gelden voor alle bedrijven die actief zijn in de EU, ongeacht nationaliteit of land van het hoofdkwartier, zei Reding.

Video's 

Nieuwsitems 

       

De ontdekking van de grootschalige surveillance van Europeanen door de VS wekte een storm in de trans-Atlantische betrekkingen, net nu de onderhandelingen over een EU-VS vrijhandelsakkoord op het punt stonden te beginnen. In nasleep van het Prism schandaal, zal de opbouw van een nieuwe samenwerking tussen vrienden een uitdaging worden, stelden EP-leden. We bespraken het probleem met Dimitris Droutsas, Grieks lid van de Socialisten en Democraten en rapporteur grensoverschrijdende dataverwerking.

       
Persbericht 

Persbericht 

De EP-Commissie voor Burgerlijke Vrijheden gaat een diepgravend onderzoek uitvoeren naar afluisterpraktijken door de VS. Ook het afluisteren in de gebouwen van de Europese instellingen en andere beschuldigingen van spionage worden meegenomen in dit onderzoek dat eind dit jaar voltooid moet zijn en waarmee de Conferentie van Voorzitters heeft ingestemd.

       

In het spoeddebat op dinsdagochtend bekritiseerden de leden het geheime Amerikaans PRISM-programma om gebruikersgegevens te verzamelen en zij zetten vraagtekens bij de gevolgen voor de privacy, gegevensbescherming en de samenwerking met de VS op het gebied van veiligheid. De meeste sprekers waren sterk tegen het programma en veroordeelden het feit dat de VS zich alleen op niet-Amerikanen richt maar benadrukten de waarde voor de EU van samenwerking op het gebied van veiligheid met de VS.

       

Naar jaarlijkse traditie viert Europa vandaag de Dag van de Gegevensbescherming, om de aandacht te vestigen op de manier waarop persoonlijke informatie op het internet verzameld en verwerkt wordt en om privégegevens te helpen beschermen. Een studie van het EP toont aan dat 'Cloud' technologie een grote bedreiging vormt voor internetprivacy, en het Parlement besloot daarom de wetgeving rond gegevensbescherming uit 1995 aan te passen aan hedendaagse technologische ontwikkelingen.

Nieuwsitems 

       

Hoe veilig zijn jouw gegevens online? EP-Lid Jan Philipp Albrecht leidt momenteel een voorstel door het EP om de wetgeving wat betreft gegevensbescherming te veranderen zodat mensen zelf weer de controle krijgen over hun online gegevens. Hij onthulde onder andere meer details over het nieuwe voorstel tijdens een chat op facebook op 22 mei. Ook gaf hij de deelnemers praktische tips over hoe zij zichzelf kunnen beschermen tegen misbruik van hun persoonsgegevens.

       

Het Europees Parlement werkt aan de verbetering van de gegevensbescherming online. Er zijn echter al veel dingen die je zelf kan doen om identiteitsdiefstal te voorkomen of anderen te verhinderen toegang tot jouw gegevens te krijgen.

       

Het pakket gegevensbescherming is een ambitieus initiatief dat gericht is op het grondrecht op privacy en op de snel veranderende technologie. Het behandelt een breed scala aan onderwerpen zoals: het recht om uw gegevens te laten wissen, de noodzaak om uitdrukkelijke toestemming te moeten geven voordat uw gegevens gebruikt mogen worden en het verbieden van het voorspellen van het gedrag van een persoon op basis van geautomatiseerde analyse. Hier is een kort overzicht.

       

Vandaag vieren we de jaarlijkse Europese Dag voor Gegevensbescherming. De kwestie staat hoog op de agenda van de EP-leden die werken aan een hervorming van de EU -wetgeving over gegevensbescherming om er voor te zorgen dat de gegevens van Europese burgers veilig zijn online. Een recente studie toont dat dit een zorg is die de Europeanen delen: 76 % is bezorgd dat hun gegevens niet veilig zijn in handen van particuliere bedrijven. Bekijk onze infografiek voor meer informatie.

Nieuwsitems 

Meer over afluisteren door de NSA