Van bananen tot zonnepanelen: wanneer handelsconflicten uit de hand lopen 

 
 

Deel deze pagina: 

Zorg over de volksgezondheid heeft tot veel handelsgeschillen geleid ©BELGA/CPD/SCIENCE  

Handelsoorlogen kunnen beter vermeden worden. Soms willen landen echter toch handelsbeperkingen opleggen, bijvoorbeeld in geval van zorg over de volksgezondheid of oneerlijke concurrentie.

Op 21 januari debatteert de commissie Internationale handel over een aanpassing van regels waarin bepaald wordt wanneer en hoe de EU antidumping- en antisubsidie- maatregelen kan treffen. Dit debat volgt op het conflict van afgelopen jaar over zonnepanelen met China.

Vorig jaar legde Europa antidumpingrechten op Chinese zonnepanelen op aangezien er zorgen waren dat deze onder de kostprijs werden verkocht. Vervolgens meldde China dat zij hoge tarieven op de invoer van wijn uit de EU zou opleggen. De twee partijen bereikten in december overeenstemming waarbij Chinese producenten van zonnepanelen (en van de belangrijkste componenten) instemden met een minimumprijs bij de verkoop in Europa.

De EU stond twee decennia lang op gespannen voet met de VS en Canada in verband met een geschil over met hormonen behandeld rundvlees, wat de EU zag als een potentieel gevaar voor de volksgezondheid. De trans-Atlantische partners reageerden met een beperking op de invoer van producten zoals kaas, mosterd en chocolade. Het geschil werd uiteindelijk opgelost in 2012 toen het ​​Europees Parlement instemde met een akkoord om de invoer van hormoonvrij rundvlees te verhogen uit de twee landen, die vervolgens de invoerbeperkingen konden opheffen.

Zorg om de volksgezondheid is ook de reden achter een geschil over genetisch gemodificeerd voedsel en gewassen uit de Verenigde Staten. De Europese consumenten blijven deze producten wantrouwig bekijken en de EU is traag met de goedkeuring van nieuwe rassen. Deze maand verwierp het Europees Parlement een nieuwe stam van genetisch gemodificeerde maïs omdat de producent de veiligheid hiervan onvoldoende aantoonde.

De invoer van bananen leidde tot een langlopend geschil met de Verenigde Staten. Bananen afkomstig uit de voormalige Europese koloniën in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan, werden niet onderworpen aan invoerrechten in de EU om de economie in deze gebieden te stimuleren. Dit werd niet goed ontvangen bij veel grote bananenproducenten in Latijns-Amerika, die vaak worden geëxploiteerd door Amerikaanse bedrijven. De VS diende een klacht in bij de wereldhandelsorganisatie en legde bestraffende invoerrechten op Europese producten op zoals op kaas en kasjmier. De EU ging uiteindelijk akkoord met lagere tarieven om Zuid- Amerikaanse producenten een kans te geven meer naar Europa te kunnen uitvoeren.

In oktober 2013 veroordeelden de EP-leden Rusland voor het gebruik van handelsverstoringen in een poging het EU-voorzitterschap van Litouwen te raken. Rusland legde discriminerende douanecontroles op aan vrachtwagens uit Litouwen en dreigde de invoer van Litouws zuivel, vlees en vis te verbieden. Sommige leden zeiden dat de maatregelen gezien konden worden als een poging om het beleid van de EU om nauwere handelsbetrekkingen met de oostelijke buurlanden te bevorderen, te doen ontsporen Rusland gebruikte ook invoerverboden om landen als Moldavië en Oekraïne te intimideren en te weerhouden nauwere betrekkingen met de EU aan te knopen.