Handelsoorlogen: de handelsbeschermings- instrumenten van de EU 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Deel deze pagina: 

De EU kan een hele reeks maatregelen nemen om zichzelf te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken, van een beroep doen op de WTO tot het voeren van een volledige handelsoorlog.

EP-leden hebben nieuwe invoerheffingen op staal en aluminium, aangekondigd door de VS, bekritiseerd ©AP Images/European Union-EP  

De EU benut handelsbeleid zoveel mogelijk om profijt te maken van globalisering en de economie van de EU dankzij de vrijhandel te laten floreren. Deze kan echter soms worden ondermijnd door landen die oneerlijke tarieven opleggen voor hun producten of hun goederen tegen abnormaal lage prijzen verkopen.


Er bestaat ook het risico dat handelsconflicten escaleren tot een handelsoorlog, waarbij beide partijen hun tarieven blijven verhogen of andere belemmeringen creëren, waardoor producten duurder kunnen worden en bedrijven het moeilijker hebben hun producten af te zetten.


De EU kan zich echter op verschillende manieren verdedigen. De EU heeft kan echter in deze situaties een verscheidenheid aan handelsbeschermende instrumenten gebruiken Lees verder om erachter te komen hoe en voor voorbeelden van recente handelsconflicten.


Het inschakelen van arbitrage - de rol van de WTO
De EU en haar lidstaten behoren tot de 164 leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die bestaat om een ​​op regels gebaseerd internationaal handelssysteem te garanderen. Het heeft de macht om te beslissen over handelsconflicten en om deze beslissingen te handhaven. In het verleden heeft dit bijgedragen aan het voorkomen van het escaleren van handelsconflicten.

Op basis van vooraf vastgestelde regels kan elk WTO-lid een klacht indienen over inbreuken op WTO-regels en een aanvraag indienen voor herstelbetalingen.

Sinds de oprichting van de WTO in 1995 is de EU betrokken geweest bij 181 zaken: 97 als aanklager en 84 als verweerder.

Oneerlijk goedkope import aanpakken
Het lidmaatschap van de WTO belet de EU niet om wetgeving op te stellen om producten tegen te gaan die tegen abnormaal lage prijzen in Europa zijn gedumpt, hetgeen de lokale producenten schade toebrengt. Dit zou kunnen zijn vanwege een gebrek aan concurrentie in het land waar het product werd gemaakt, zware staatsinmenging in het productieproces of zelfs omdat het bedrijf in kwestie zich niet hield aan internationale arbeids- en milieunormen.

De EU kan hierop reageren door antidumpingrechten in te stellen. In 2017 stemden de EP-leden voor een actualisering van de regels die bepalen wanneer en hoe deze taken kunnen worden opgelegd. De leden keurden in mei 2018 aanvullende maatregelen goed, die het de EU mogelijk maken om hogere tarieven op te leggen aan de invoer met dumping of subsidiëring


Van staal tot olijven - actuele geschillen
De Amerikaanse president Donald Trump heeft onlangs aangekondigd extra invoerrechten te zullen heffen op staal en aluminium. De leden noemden deze zet onaanvaardbaar en onverenigbaar met WTO-regels. De leden debatteren hierover met Europees Commissaris voor Handel, Cecilia Malmström, tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg op 14 maart. Lees hier het persbericht.

De leden zijn ook bezorgd over Amerikaanse douanerechten op Spaanse olijven, opgelegd in januari nadat de VS van mening was dat ze onder de marktprijs werden geïmporteerd. Malmström werd hier op woensdag 14 maart over ondervraagd.

Going bananas - voorbeelden van eerdere handelsconflicten
De VS en de EU hebben al eerder handelsconflicten gehad, bijvoorbeeld over de invoerrechten op bananen. Hierdoor werd het voor sommige landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan gemakkelijker om naar de EU te exporteren ten koste van Latijns-Amerikaanse landen.

De EU heeft ook op gespannen voet gestaan ​​met de VS en Canada over rundvlees dat met hormonen is behandeld, waardoor het door de EU als potentieel gevaar voor de gezondheid werd beschouwd. Dit conflict werd pas opgelost in 2012, toen de EU ermee instemde om de import van hormoonvrij rundvlees uit de twee landen te verhogen.

Meer over globalisering en internationale handel

•  De positie van de EU in de wereldhandel

Waarborgen dat buitenlandse directe investeringen de belangen van de EU niet schaden

Handelsovereenkomsten waar de EU aan werkt

Het handelsbeleid van de Europese Unie

De Europese Unie en de Wereldhandelsorganisatie