Antidumpingbeleid: hoe de EU vecht tegen oneerlijke handelspraktijken 

 
 

Deel deze pagina: 

The EU fights dumping to protect European jobs and firms © Photo by Tobias A. Müller on Unsplash  

Ontdek welke maatregelen de EU kan nemen tegen invoer met dumping, hoe vaak zij optreedt en hoe het antidumpingbeleid van de EU wordt verbeterd.

Antidumpingwetgeving is een handelsbeschermingsinstrument dat de EU kan gebruiken tegen oneerlijke handelspraktijken. In dit artikel wordt het beleid uitgelegd dat van cruciaal belang is voor het beschermen van Europese banen en bedrijven.

Waarom past de EU antidumpingmaatregelen toe?
De EU is voorstander van vrijhandel, hetgeen werkgelegenheid en welvaart creëert. De handel kan echter worden verstoord wanneer landen op oneerlijke wijze producten subsidiëren of overmatig produceren en tegen verlaagde prijzen op andere markten verkopen.

Dat maakt het moeilijk voor andere bedrijven om te concurreren en dat kan ertoe leiden dat binnenlandse bedrijven sluiten en dat werknemers ontslagen worden. Om bedrijven en werknemers te beschermen, zou de EU mogelijk antidumping- of antisubsidiemaatregelen moeten nemen.

Hoe kan de EU gedumpte en gesubsidieerde producten bestrijden?
De EU kan boetes opleggen aan niet-EU-landen als is vastgesteld dat ze producten in Europa dumpen. De geldboete bestaat uit antidumpingrechten of tarieven voor de gedumpte producten.

De EU moet zich echter houden aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Wat is de rol van de WTO?
De WTO is een internationale organisatie met 164 leden die de internationale handel reguleert. Het bepaalt het kader voor onderhandelingen over handelsovereenkomsten en heeft regels voor het oplossen van geschillen. De EU-landen worden over het algemeen vertegenwoordigd door de Commissie.

Bij oneerlijke handelspraktijken zijn WTO-leden overeengekomen de procedures van de organisatie te volgen, waardoor geschillen gemakkelijker kunnen worden opgelost. De regels bevatten een procedure om te reageren als andere landen producten tegen kunstmatig lage prijzen op jouw markt dumpen.

Hoe werkt de procedure voor het opleggen van antidumpingrechten?
Voordat de EU een onderzoek kan starten, moeten EU-producenten een klacht indienen. Volgens de WTO-regels moet de EU bewijzen dat de EU-industrie schade heeft geleden door producten die gesubsidieerd of gedumpt worden.

Hoe worden antidumpingrechten berekend?
Het berekenen van antidumpingrechten is een gecompliceerde zaak. Een factor die mee wordt genomen is bijvoorbeeld het verschil tussen de exportprijs en de prijs in het land van oorsprong.

Hoe vaak gebruikt de EU antidumpingmaatregelen?
De EU maakt minder gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten dan andere rechtsgebieden: slechts 0,21% van de EU-invoer wordt beïnvloed. Maar bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde producten is van vitaal belang gebleken voor een hele reeks EU-industrieën.

Wat is het ergste land in overtreding?

Het belangrijkste doelwit van antidumpingrechten van de EU is China. In oktober 2016 waren er maatregelen tegen meer dan 50 verschillende Chinese producten, voornamelijk aluminium, fietsen, cement, chemicaliën, keramiek, glas, papier, zonnepanelen en staal.

Hoe verbetert de EU de regels?
In november 2017 hebben leden van het EP strengere regels aangenomen om oneerlijk goedkope invoer te bestrijden. Verbeteringen zijn onder meer:
• Bij de beslissing over antidumpingmaatregelen zal rekening worden gehouden met de gevolgen van sociale- en milieudumping
• De Europese Commissie moet de omstandigheden in de exportlanden volgen. EU-bedrijven kunnen deze rapporten gebruiken bij het indienen van klachten

De EP-leden keurden aanvullende regels goed die het de EU mogelijk maken om in mei 2018 hogere tarieven op te leggen aan de invoer met dumping of subsidiëring:
• De EU zal hogere tarieven kunnen vaststellen voor gedumpte en gesubsidieerde producten
• Antidumpingonderzoeken zullen aanzienlijk korter zijn
• Een helpdesk voor het MKB zal klachten en onderzoeken behandelen; vakbonden worden betrokken bij onderzoeken en beoordelen de op te leggen taken
• Alle producten die in de EU aankomen, zullen strikt worden gemonitord vanaf het moment dat een onderzoek wordt gemeld tot aan het moment dat het onderzoek begonnen en geregistreerd is, om bevoorrading te voorkomen
• De regels zullen worden uitgebreid naar economische uitsluitingszones (voornamelijk gebruikt voor energieproductie)

Beide voorstellen worden van kracht zodra de Raad ze ook heeft goedgekeurd en ze zijn gepubliceerd in het officiële Publicatieblad van de EU.